Het Cyberkompas

Hoe blijf je als organisatie weerbaar en op de hoogte van de laatste dreigingen in een domein dat zich razendsnel ontwikkelt? Met het Cyberkompas van het NCSC krijg je inzicht in de uitdagingen en ontwikkelingen waar je als organisatie de komende jaren mee te maken krijgt om digitaal weerbaar te zijn. Het Cyberkompas geeft organisaties richting waarop zij zich moeten ontwikkelen om digitaal veilig te blijven.

Hoe werkt het?

Het Cyberkompas geeft organisaties inzicht op basis van thema’s en verwachtingen. Het betreft de volgende thema’s:

  1. Digitalisering,
  2. Toename wet- en regelgeving,
  3. Intelligentere mobiliteit,
  4. Afname rol van de mens,
  5. Monopolisering digitaal domein,
  6. Toename complexiteit incident respons,
  7. Homogenisering van digitale landschap,
  8. Afname vrijheid leverancierskeuze.

Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen voor uw incident respons proces als gevolg van de toename van het gebruik van clouddiensten. Of de afname van keuzes voor ICT-leveranciers, als gevolg van geopolitieke ontwikkeling of bekende kwetsbaarheden. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? Het kompas helpt om zwaartepunten te bepalen en na te denken over maatregelen die uw organisatie heeft genomen of in de toekomst zou moeten nemen om weerbaar te blijven.

Aan de slag met het kompas

Uw organisatie kan zelf met het kompas aan de slag of u kunt de hulp van het NCSC inschakelen. Indien u ons inschakelt gebruiken we het Cyberkompas in een workshop als  interactief instrument waarmee inzicht, bewustwording en handelingsperspectief gerealiseerd wordt.  Dit levert u tastbare resultaten op waarmee u uw weerbaarheid verder kunt verbeteren.

Als uw organisatie zelf aan de slag gaat, dan geeft het kompas u voldoende achtergrondinformatie over de thema’s en verwachting voor de komende twee jaar en verder. Zo kan uw organisatie anticiperen op de digitale uitdagingen en de cybersecurity vraagstukken die voor uw organisatie een rol gaan spelen. Het kompas is hiermee geschikt om zelf een toekomstverkenning binnen uw organisatie uit te voeren. U kunt dus zelf een workshop verzorgen.

Expertise van het NCSC inschakelen?

Bent u geïnteresseerd in een workshop verzorgd door het NCSC, dan kunt u contact opnemen. Dit geldt alleen voor organisatie binnen de Rijksoverheid en vitale aanbieders. Het Digital Trust Center verzorgt workshops voor het MKB, de IBD kan u verder helpen indien u een gemeentelijke organisatie bent.