Start een ketensamenwerking

Het versterken van digitale ketenweerbaarheid gaat niet vanzelf: het vraagt om samenwerking, afstemming, investeringen, overtuigingskracht en inzicht in soms lastig te doorgronden ketenrisico’s en –afhankelijkheden. Toch is het zeker de moeite waard: ketensamenwerking is een goede aanpak om de digitale weerbaarheid van uw eigen organisatie te versterken door risico’s te herkennen en te verkleinen.

In deze handreiking vindt u richtlijnen om ketensamenwerking op te zetten en adviezen uit de praktijk van ketenorganisaties die u zijn voorgegaan.