Start een CSIRT: collectief samenwerken

Een collectief computer security incident response team (CSIRT) is een samenwerkingsvorm die kan ontstaan vanuit een reeds bestaande samenwerking, bijvoorbeeld een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC). In een CSIRT worden diensten voor meerdere organisaties uitgevoerd. Collectieve CSIRT’s fungeren als coördinator in de 'warme' fase, wanneer een incident of crisis bij een of meerdere deelnemende partijen speelt.

Het CSIRT is het vaste aanspreekpunt voor deelnemers en niet-aangesloten organisaties. Het creëren van een collectief CSIRT vergroot de slagkracht, bewustwording en weerbaarheid van de deelnemende organisaties binnen uw samenwerkingsverband.

In deze handreiking vindt u richtlijnen om een CSIRT als collectieve samenwerking op te zetten.