Start een collectief CSIRT

Maakt uw organisatie al deel uit van een samenwerkingsverband en wilt u dit doorontwikkelen? Dan is het wellicht interessant om binnen uw samenwerkingsverband een collectief CSIRT te starten. Het creëren van een collectief CSIRT vergroot namelijk de slagkracht, bewustwording en weerbaarheid van de deelnemende organisaties binnen uw samenwerkingsverband.

Binnen een organisatie heeft een individueel CSIRT de taak om de digitale weerbaarheid te versterken. Een collectief CSIRT fungeert echter voornamelijk als coördinator, wanneer een incident of crisis die bij een of meerdere deelnemende partijen speelt. De voordelen van een CSIRT zijn onder andere de vergrote slagkracht tijdens incidenten, een verhoogde kostenefficiëntie, toegesneden informatie en betere voorziening voor informatie-uitwisseling.

Stappenplan collectief CSIRT

Om aan de slag te gaan met een collectief CSIRT, heeft het NCSC samen met zijn partners een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden drie fases met concrete stappen genoemd om tot een succesvol collectief CSIRT te komen. Het gaat om de volgende drie fases.

Meer informatie en handreiking collectief CSIRT

Maak gebruik van de tot nu toe opgedane ervaringen in Nederland die in deze handreiking verzameld zijn en download deze via onderstaande link.