Een regionaal ecosysteem starten

U wilt gaan samenwerken in uw regio. Uitgangspunt om zelf een samenwerking met collega-organisaties op te zetten is het gezamenlijke belang. Met meer partijen kan een groter kennisgebied worden bestreken. Ook wordt door kennisuitwisseling binnen een regio de digitale weerbaarheid van het gehele regionale ecosysteem vergroot.

Samenwerking binnen een regionaal cosysteem bestaat uit een netwerk van relaties. Allerlei organisaties van verschillende aard wisselen kennis en informatie uit: private bedrijven, lokale overheden, individuen en zelfs slimme apparaten. Door het gezamenlijk belang binnen de regio in de gaten te houden en de onderlinge afhankelijkheden te bewaken maakt u het geheel én uw eigen organisatie veiliger.

In stappen naar regionale weerbaarheid

Vertrouwen is het belangrijkste ingrediënt voor de uitwisseling van kennis over en ervaring met cybersecurity. Door de fysieke nabijheid en verbondenheid in een regio is vertrouwen in elkaars inzet meestal snel gewonnen. Samenwerking binnen een regionale ecosysteem is daarom kansrijk. Om aan de slag te gaan met regionale samenwerking heeft het NCSC een handreiking opgesteld. In deze handreiking wordt in drie concreet uitgewerkte fases uitgelegd hoe u zelf een regionale samenwerking start. U vindt er ook tips en aanbevelingen van organisaties, die al begonnen zijn.