Cybersecuritybeeld Nederland 1

  • Type: Publicatie
  • Laatste wijziging: 23-12-2011
  • Eerste publicatie: 23-12-2011
  • Versie: 1.0
  • Status: Actief

Digitale spionage en digitale criminaliteit zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd. In 2011 is een toename van deze incidenten geconstateerd. Zowel overheden als private organisaties zijn regelmatig doelwit van digitale spionage geweest.

Deze cyberaanvallen zijn gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of politieke waarde, of op direct geldelijk gewin. Dat staat in het eerste cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie – mede namens zijn collega’s van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Buitenlandse Zaken - vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het CSBN vloeit voort uit de Nationale Cyber Security Strategie die eerder dit jaar door het kabinet is vastgesteld. De Cyber Security Raad onderschrijft het geschetste beeld.

Totstandkoming

Het eerste Cybersecuritybeeld Nederland is opgesteld door Govcert, het cybersecurity en incident response team van de Nederlandse overheid. Bij de totstandkoming van het Cybersecuritybeeld heeft Govcert nauw samengewerkt met KLPD, AIVD, NCTb, MIVD en KPN. Deze partijen hebben een vooraanstaande rol binnen de overheid in het voorkomen van IT incidenten en het bestrijden van cybercrime. Daarnaast heeft KPN vanuit zijn rol van private partij een grote bijdrage geleverd.

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig