Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybersecuritybeeld Nederland RSS feed

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een jaarlijkse publicatie en bevat inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. Het CSBN komt tot stand in samenwerking met publieke en private partijen, en bevat een feitelijke beschrijving op basis van inzicht en expertise vanuit overheidsdiensten, vitale sectoren en wetenschap.

  • Cybersecuritybeeld Nederland 2

    6 juli 2012

    Digitale spionage en digitale criminaliteit blijven de grootste digitale dreigingen waar Nederland mee wordt geconfronteerd. Zowel overheid als bedrijfsleven en burgers blijven daarbij kwetsbaar als doelwit. Dat blijkt uit het tweede Cybersecuritybeeld Nederland dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie op 6 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  • Cybersecuritybeeld Nederland 1

    23 december 2011

    Digitale spionage en digitale criminaliteit zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd. In 2011 is een toename van deze incidenten geconstateerd. Zowel overheden als private organisaties zijn regelmatig doelwit van digitale spionage geweest.

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2017

CSBN 2017