CSBN 2016 - Ransomware is gemeengoed en is nog geavanceerder geworden

  • Type: Dossier
  • Laatste wijziging:
  • Eerste publicatie: 02-09-2016
  • Versie:
  • Status: Actief

Het gebruik van ransomware door criminelen is het afgelopen jaar gemeengoed geworden. Besmettingen zijn aan de orde van de dag en raken de gehele samenleving. Waar in het verleden dezelfde prijs betaald moest worden per besmetting, wordt nu de hoogte van het losgeld gebaseerd op de financiele draagkracht van het slachtoffer. Bovendien is de malware zelf verfijnder: naast bestanden op de lokale schijf worden tegenwoordig ook databases, back-ups en bestanden op netwerkschijven versleuteld.

 

Trend
Ransomware is uitgegroeid tot hét middel bij uitstek voor beroepscriminelen om geld te verdienen. Het aantal ransomware-infecties is aanzienlijk gestegen, zo blijkt uit interviews met de verschillende sectoren.

Manifestatie
Ransomware is geavanceerder geworden: Naast alledaagse apparaten, zoals een smarhone of smart-tv, worden ook netwerkschijven en back-ups of servers aangevallen. Daarnaast komt 68% van de gevallen van onbekende ransomware.

Doel
Besmettingen raken de hele samenleving. Ook ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden vaak getroffen door ransomware.

Middelen
Er vindt prijsdifferentiatie plaats: criminelen verhogen hun losgeldeis gebaseerd op de verwachte financiele draagkracht van het slachtoffer.

Weerbaarheid
Pogingen tot besmetting vinden ongericht plaats, iedereen kan het slachtoffer worden van ransomware. Het maken van backups helpt bij het herstellen van bestanden.

Zie ook

Lees meer

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig