CSBN 2016 - Digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten zet de concurrentiepositie van Nederland onder druk

  • Type: Dossier
  • Laatste wijziging:
  • Eerste publicatie: 02-09-2016
  • Versie:
  • Status: Actief

Het afgelopen jaar zijn veel digitale aanvallen waargenomen op bedrijven in Nederland, waarbij het motief economische spionage was. Spionage met een economisch oogmerk is schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland. Deze aanvallen richtten zich op het verkrijgen van technologie die zijn marktwaarde soms nog moet bewijzen. Twee derde van de getroffen bedrijven had deze aanvallen niet zelf waargenomen.

 

Trend
Er worden structureel omvangrijke spionageaanvallen waargenomen gericht tegen Nederlandse overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten en bedrijven uit topsectoren.

Doel
De aanvallers zijn op zoek naar zeer specialistische en soms zelfs experimentele technologie.

Effect
Economische spionage zet de concurrentiepositie van Nederland onder dru. Politieke spionage ondermijnt politiek en bestuur en vormt een bedrijving voor de democratische rechtsorde.

Belangen
Veel aanvallen worden uitgevoerd op de topsectoren en de defensie-industrie. De Nederlandse overheid wordt structureel digitaal aangevallen.

Weerbaarheid
Twee derde van de getroffen bedrijven had de aanvallen niet zelf waargenomen. De waargenomen aanvallen zijn slechts het topje van de ijsberg.

Zie ook

Lees meer

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig