Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dossiers RSS feed

Hier vindt u de dossiers van het NCSC. 

 • DigiNotar

  19 september 2011

  In 2011 is er digitaal ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarbij zijn frauduleuze certificaten in omloop gekomen. Deze DigiNotar certificaten worden niet meer als veilig geaccepteerd. In dit dossier zijn alle publicaties en nieuwsberichten over deze gebeurtenis verzameld.

 • CSBN 2016 - Digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten zet de concurrentiepositie van Nederland onder druk

  Het afgelopen jaar zijn veel digitale aanvallen waargenomen op bedrijven in Nederland, waarbij het motief economische spionage was. Spionage met een economisch oogmerk is schadelijk voor de concurrentiepositie van Nederland. Deze aanvallen richtten zich op het verkrijgen van technologie die zijn marktwaarde soms nog moet bewijzen. Twee derde van de getroffen bedrijven...

 • CSBN 2016 - Ransomware is gemeengoed en is nog geavanceerder geworden

  Het gebruik van ransomware door criminelen is het afgelopen jaar gemeengoed geworden. Besmettingen zijn aan de orde van de dag en raken de gehele samenleving. Waar in het verleden dezelfde prijs betaald moest worden per besmetting, wordt nu de hoogte van het losgeld gebaseerd op de financiele draagkracht van het slachtoffer. Bovendien is de malware zelf verfijnder: naast...

 • CSBN 2016 - Advertentienetwerken zijn nog niet in staat gebleken malvertising het hoofd te bieden

  Het verspreiden van malware via advertenties op grote websites is een probleem. De advertentienetwerken zijn nog niet in staat gebleken dit probleem het hoofd te bieden. Het brede bereik van advertentienetwerken zorgt, samen met het grote aantal systemen waarop de laatste updates ontbreken, voor een groot aanvalsoppervlak. Beheerders van deze websites en de...

 • CSBN 2016 - Beroepscriminelen voeren langdurige, hoogwaardige en geavanceerde operaties uit

  Campagnes van beroepscriminelen worden steeds geavanceerder. In het verleden waren de digitale aanvallen en bijbehorende campagnes van criminelen vaak van korte duur en gericht op snel geld verdienen door veel partijen te benadelen. Criminelen hebben het afgelopen jaar een aantal campagnes uitgevoerd waarvoor hoge investeringen zijn gedaan en waaruit een hoge...

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2017

CSBN 2017