Uw ICS/SCADA- en gebouwbeheersystemen online

  • Type: Factsheet
  • Laatste wijziging: 06-06-2016
  • Eerste publicatie: 14-02-2012
  • Versie: 2.2
  • Status: Actief

Kwaadwillenden en securityonderzoekers tonen interesse in de (on)veiligheid van industriële controlesystemen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar ‘traditionele’ ICS/SCADA-systemen, maar ook naar gebouwbeheersystemen (o.a. HVAC en CCTV). Vooral deze laatste blijken vaak direct vanaf internet bereikbaar te zijn. Industriële controlesystemen vallen niet altijd binnen de reikwijdte van het securitybeleid. Veel organisaties zijn zich niet bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt. Daarnaast ontbreekt bij veel organisaties een actueel overzicht van alle systemen die met internet zijn verbonden. Hierdoor wordt niet altijd een gedegen inschatting van de risico’s gemaakt en worden niet altijd de juiste maatregelen getroffen.

De factsheet beschrijft de risico’s van het koppelen van ICS/SCADA- en gebouwbeheersystemen aan internet en de maatregelen die organisaties kunnen treffen om deze systemen beter te beveiligen.

Deze factsheet is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van de vitale infrastructuur en andere NCSC-partners.

Engels

Een Engelse vertaling van deze factsheet is beschikbaar op onze Engelstalige website.

 

Download

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig