Brainport Eindhoven krijgt Cyber Weerbaarheid Centrum

Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheid Centrum (CWCB) om bedrijven binnen de kennisintensieve maakindustrie te helpen met weerbaarheid tegen digitale spionage en sabotage.

Bij het nieuwe centrum kunnen met name ook mkb’ers in de hightech regio aansluiten en zo toegang krijgen tot vertrouwelijke, snelle en bovenal real time kennisdeling op maat. Hiermee moeten zij zich beter kunnen weren tegen cyberaanvallen en een mogelijke aanval sneller te boven komen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat juichen initiatieven zoals het CWCB toe om de cyberweerbaarheid ook buiten vitale sectoren te vergroten. Dit past binnen een van de doelstellingen van de Nederlandse Cyber Security Agenda om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk kunnen het bedrijfsplan voor dit nieuwe centrum en de opgedane praktijkervaring worden benut om weerbaarheidscentra voor de kennisintensieve maakindustrie in heel Nederland in te richten. Meer informatie is te vinden op de website van Brainport Eindhoven.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig