Compactere beveiligingsadviezen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de beveiligingsadviezen van het NCSC compacter. Dit om onze producten en activiteiten actueel en relevant te houden en aan te passen op de ontwikkelingen om ons heen. Een uitleg over wat er gaat veranderen.

We stoppen met het vertalen van de beschrijving van individuele kwetsbaarheden. Dit kost veel tijd en heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde. De ‘beschrijving’ van een beveiligingsadvies geeft daarmee alleen een overzicht van de belangrijkste kwetsbaarheden op hoofdlijnen met een duiding of uitleg als dat nodig is. Voor de Engelse gedetailleerde beschrijving van individuele kwetsbaarheden verwijzen wij naar de Mitre-website. De mogelijke oplossingen blijven we uiteraard aangeven. Onderdelen in de beveiligingsadviezen die ook gaan verdwijnen zijn ‘samenvatting’ en ‘gevolgen’. Blijkt ingaan op de gevolgen toch nodig, dan zal dat in de beschrijving worden opgenomen.

Het doel van deze wijziging is het verminderen van standaardwerk en dubbelingen, zonder dat er minder informatie wordt verstrekt.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig