DDOS-aanval zorgde voor verstoring bereikbaarheid websites

De afgelopen dagen zijn er DDOS-aanvallen geweest op websites van Nederlandse banken. Deze aanvallen zorgden ervoor dat de bereikbaarheid van websites voor internetbankieren verstoord werd. Naar aanleiding van de geconstateerde verstoringen is er intensief contact geweest tussen de banken, De Nederlandse Bank, de ministeries van Financiƫn, Veiligheid en Justitie, OM, Politie en Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC acteerde hierbij als informatieknooppunt en bracht partijen bij elkaar. Vanuit het NCSC wordt kennis gedeeld tussen deze partijen om een adequate response mogelijk te maken en wordt het nationale en internationale netwerk ingezet.

Op dit moment voert de politie op last van het OM een strafrechtelijk onderzoek uit naar de aanvallen. De overheid blijft de komende dagen en ook daarna in nauw contact met de banken en overige vitale sectoren om in gezamenlijkheid te kunnen reageren op de dreigingen in het digitale domein.

Binnen het veld van cyber security voltrekken zich ontwikkelingen. Dit vraagt om een consequent gezamenlijk antwoord van publieke en private partijen. Het is dan ook van belang om ontwikkelingen voortdurend tegen het licht te houden en te bekijken wat er nodig is om de uitdagingen die met cyber security te maken hebben aan te gaan en in juiste banen te leiden. Daartoe zal de minister van Veiligheid en Justitie dit jaar onder andere nog komen met een actualisatie van de Cyber Security Strategie en wordt er een Nationaal Response netwerk vormgegeven.

Achtergrond

Op vrijdag 5 april werd bekend dat er sprake was van een omvangrijke storing in het internetbankieren bij diverse grote banken en bij betalingsplatform IDEAL. Met name de storing bij ING was daarbij zichtbaar en in het nieuws. De banken staan in contact met het verantwoordelijk departement (Financiƫn) , toezichthouder (DNB) en Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarbij is door de banken aangegeven dat er sprake is van een DDOS-aanval.

Een DDOS-aanval is een aanval waarbij een grote hoeveelheid verkeer naar bepaalde servers wordt gestuurd. Door het versturen van grote hoeveelheden pakketjes aan gegevens is het mogelijk dat systemen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Daarbij is aangegeven dat het geen cyber-aanval betreft in de zin dat er sprake is van het binnendringen van een netwerk. Er is nog geen dader of groepering die op internet de verantwoordelijkheid claimt voor deze aanval.

Meer informatie

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig