DDoS aanvallen

[Afsluitend bericht] De aanvallen zoals die in het weekend van 27 en 28 januari hebben plaatsgevonden zijn gestopt. Dat neemt niet weg dat er wereldwijd nog dagelijks DDoS aanvallen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk blijft het NCSC deze ontwikkelingen volgen. [Einde afsluitend bericht]

 

Afgelopen weekend zijn verschillende grootbanken getroffen door DDoS-aanvallen.

 

Ook op dit moment vinden er nog diverse aanvallen op verschillende organisaties plaats, maar deze organisaties lukt het steeds beter de aanvallen te pareren. Het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van de NCTV, blijft de situatie nauwlettend volgen en heeft hierover contact met alle relevante partijen. De betrokken partijen wisselen continu informatie uit om de aanvallen het hoofd te kunnen bieden.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof stelt: “We zien dat aanvallen steeds geavanceerder worden. Het is daarom goed om te zien dat (financiële) instellingen de situatie goed en professioneel oppakken. Informatie wordt uitgewisseld en we staan in nauw contact met elkaar. Aanvallen als deze laten tegelijkertijd zien dat we moeten blijven investeren in digitale veiligheid.”

Meer informatie over wat u als organisatie kunt doen om u beter voor te bereiden op dergelijke aanvallen kunt u terugvinden in de factsheets Continuïteit van onlinediensten en Technische maatregelen voor de continuïteit van onlinediensten.

cyberbeeld

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig