Het Digital Trust Center maakt veilig digitaal ondernemen makkelijker

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lanceerde vandaag het Digital Trust Center (DTC). MKB-ondernemers kunnen vanaf nu terecht op www.digitaltrustcenter.nl voor praktische informatie en advies over veilig digitaal ondernemen.

Het DTC stimuleert en faciliteert ondernemers om zelfstandig of in samenwerkingsverband aan de slag te gaan met het verbeteren van hun online veiligheid.

Het NCSC onderschrijft dat veel kleinere bedrijven zich nog maar net, of nog niet in voldoende mate bewust zijn van digitale risico’s. Ook is de materie complex en versnipperd. Tegelijkertijd ziet het NCSC ook dat het niet realistisch is om van kleinere organisaties of bedrijven te verwachten dat ze individueel met oplossingen komen.  Dat is een van de redenen dat het DTC is opgericht. In het DTC werken het ministerie van EZK en het NCSC er samen aan om deze bedrijven te helpen hun digitale slagkracht op orde te brengen.

DTC hét knooppunt voor informatievoorziening

Het DTC heeft een zeer diverse doelgroep van 1,6 miljoen bedrijven; van ZZP-ers tot en met het grootbedrijf. Deze  bedrijven kennen grote verschillen in securitykennis, -behoeften en financiële middelen.  Er zijn verschillende websites die bedrijven informeren over cybersecurity maatregelen. Vanaf vandaag komt al deze informatie samen tot eenduidige en herken­bare informatievoorziening.

Om de hele doelgroep te bedienen  wordt het DTC ondersteund door het bedrijfsleven, kennispartners en andere overheden (MKB Nederland, VNO-NCW, NCTV, NCSC, ECP, CIO Platform Nederland, Nederland ICT en de Kamer van Koophandel).  Deze samenwerking  is in lijn met één van de prioriteiten van het kabinet uit de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig