Inlichtingendiensten publiceren nieuwe brochure over cyberaanvallen

De AIVD en de MIVD hebben een brochure uitgebracht over cyberaanvallen op de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven door buitenlandse cyberspionnen.

Succesvolle cyberaanvallen, hacks en digitale lekken zijn regelmatig in het nieuws. Minder bekend is de dreiging van statelijke actoren (andere landen) die proberen gevoelige informatie van bedrijven en overheidsinstellingen te ontvreemden.

Andere landen zijn meestal uit op civiele en militaire bedrijfsgeheimen, gevoelige onderhandelingsinformatie of de mogelijkheid om op afstand bedrijfssystemen te bedienen. De bewustwording over dit type dreiging wordt steeds groter, maar bedrijven en instellingen weten nog onvoldoende hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen.

De brochure is zowel bedoeld voor beleidsmakers als voor de ICT-afdelingen van de overheid en het bedrijfsleven.  Het eerste deel  geeft inzicht op de wijze waarop cyberspionnen opereren en welke basis maatregelen hiertegen genomen  kunnen  worden. Daarnaast  is er een aantal aanbevelingen om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te verhogen.

De informatie en aanbevelingen in deze brochure sluiten aan op de adviezen die het NCSC verstrekt.

De brochure is hier te downloaden.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig