Nationaal Cyber Security Centrum versterkt waakdienst

Met ingang van 1 januari aanstaande verbreedt het NCSC de bestaande waakdienst tot een zogenoemd Nationaal Cyber Security Operations Center (NCSOC). Dat betekent dat het NCSC vanaf dat moment 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is als meldpunt, nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden signaleert en haar netwerk van contacten van opvolgbare informatie voorziet. Door de versterking van het NCSC is het in geval van nood mogelijk om sneller op te schalen en tot een gezamenlijke analyse en incidentenaanpak te komen.

De verandering komt onder meer voort uit het feit dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale diensten van de overheid en dat sommige voorzieningen en de daarbij behorende ICT-systemen ten allen tijde beschikbaar moeten zijn. Hiervoor is het relevant om vroegtijdig kwetsbaarheden en dreigingen te signaleren. Daarnaast werkt de Nederlandse overheid in de ICT-omgevingen zelf steeds meer op basis van 24/7 beschikbaarheid en aanwezigheid. Voorts richt het NCSC zich – naast de rijksoverheid – ook op organisaties binnen de kritieke infrastructuur. Dit type organisatie werkt over het algemeen 24/7 en zal mogelijk ook meer incidenten willen melden buiten normale kantoortijden. Wereldwijd werkt tenslotte een toenemend aantal internationale CERTs rond de klok.

De versterking past in het streven om vanuit het NCSC de publiek-private netwerkaanpak verder vorm te geven. Doel daarbij is te komen tot een integrale aanpak van cyberdreigingen. Zo zijn in 2014 het Nationaal Respons Netwerk en ook het Nationaal Detectie Netwerk gelanceerd. Door het delen van dreigingsinformatie via de netwerken ontstaat een completer beeld van de digitale risico’s om ons heen. Aangevuld met specifieke cyberexpertise zijn we gezamenlijk in staat om, daar waar dat nodig is, gepast en tijdig respons te leveren bij cyberincidenten.

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig