NCSC subsidieert ontwikkeling van RPKI-software voor veilige routering internetverkeer

Eind 2018 heeft het NCSC een subsidie verleend aan de stichting NLnet Labs om de ontwikkeling van RPKI-software te stimuleren. Resource Public Key Infrastructure (RPKI) is een set standaarden waarmee netwerkoperators de routering van internetverkeer kunnen beveiligen. Het NCSC ziet de potentie van RPKI om de betrouwbaarheid van routering te verhogen. De adoptie van RPKI kan helpen bij het tegengaan van menselijke fouten en bij het detecteren van en beschermen tegen gelekte of gemanipuleerde routeringsinformatie.

RPKI tools NLnet Labs

NLnet Labs is een Nederlandse ontwikkelaar van open source software en open standaarden voor het internet. Bestaande software van NLnet Labs wordt wereldwijd gebruikt bij het opvragen van domeinnamen. NLnet Labs ontwikkelt sinds kort software die de drie delen van RPKI beslaat: (1) het genereren van getekende verklaringen, (2) het publiceren ervan en (3) de validatie van de verklaring. Met de subsidie draagt het NCSC bij aan de beschikbaarheid en diversiteit van betrouwbare software voor RPKI.

Subsidies voor het verbeteren van digitale veiligheid

De Nederlandse Cyber Security Agenda zet in op standaardisatie om digitale veiligheidsrisico’s in hard- en software te voorkomen. In november kende het NCSC ook een subsidie toe aan ECP voor de doorontwikkeling van de e-mailtesten op Internet.nl. Met deze bijdrage wordt het in de toekomst ook mogelijk om e-mailservers te testen op de validatie-stap van e-mailauthenticatiestandaarden SPF, DKIM en DMARC. In de factsheet ‘bescherm je domeinnamen tegen phishing’  adviseert het NCSC deze standaarden toe te passen om phishing namens uw domeinnamen tegen te gaan.

Meer informatie

Meer achtergrond over RPKI is beschikbaar in de FAQ bij NLnet Labs. Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht of andere subsidietrajecten van het NCSC? Neem dan contact op via info@ncsc.nl.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig