Onderzoeksrapport over digitale hygiëne in Nederland

De GDI.Foundation, een non-profit organisatie met als missie om een vrij en open internet te bewaken, heeft onderzoek gedaan naar het Nederlandse digitale landschap. Met de resultaten uit dit onderzoek hopen wij de digitale belangen van Nederland beter te kunnen inschatten.

Het NCSC heeft opdracht gegeven aan GDI.Foundation om big data uit openbare bronnen te analyseren. Het NCSC gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de impact van cyberincidenten beter in te schatten en haar adviezen meer toe te spitsen.

De GDI.Foundation heeft bijvoorbeeld in kaart gebracht welke en hoeveel ICT-systemen aan het internet zijn gekoppeld. Ook werd onderzocht of deze ICT-systemen zijn verbonden met het Internet of Things (IoT). In het IoT liggen nog veel cyber-uitdagingen, verder onderzoek is nodig. Deze inzichten kunnen ons helpen om risico's en afhankelijkheden beter in te schatten.

U kunt het hele rapport inzien op de website van Dcypher.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig