Oost-Nederland richt een eigen Digital Trust Centre op voor de maakindustrie

Om de cyberveiligheid bij de maakindustrie in Oost-Nederland te vergroten start Novel-T samen met partners een eigen expertisecentrum: Digital Trust Centre (DTC) Oost-Nederland.

Het DTC Oost-Nederland zal zich focussen op het weerbaarder maken van de maakindustrie in Overijssel en Gelderland. Dit doen zij door:

  • betrouwbare en onafhankelijke informatie te geven over digitale kwetsbaarheden;
  • concreet advies te geven over de aanpak;
  • samenwerking tussen bedrijven te stimuleren.

Het NCSC en het Digital Trust Centre (DTC) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vinden het een goede ontwikkeling dat er meer regionale initiatieven ontstaan met als doel het vergroten van de cyberweerbaarheid van het bedrijfsleven binnen regio’s. Zo zijn er ook al regionale initiatieven gestart zoals CYSSEC (Schiphol), FERM (Rotterdamse haven), Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport (Brainport Eindhoven) etc. Dit is in lijn met één van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda om te komen tot een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity-samenwerkingsverbanden.  

Meer informatie is te vinden op de website van Novel-T.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig