Samenwerking in Rotterdamse haven boekt goede resultaten in 2018

Hoe maak je de Rotterdamse haven digitaal weerbaar? Als onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma stond het NCSC, samen met andere partners, het programma FERM ook in 2018 bij om de cyberweerbaarheid in het havengebied verder te vergroten. Met succes. Op maandag 17 december blikten de samenwerkingspartners Havenbedrijf Rotterdam en NCSC terug op de behaalde successen in 2018 en vooruit naar de uitdagingen in 2019.

Samenwerking loont

In 2018 zijn waardevolle stappen gezet. Zo is het havencybermeldpunt gestart. Hier kunnen 24/7 grootschalige meldingen van digitale verstoringen worden gedaan. Ook is er een succesvolle cyberoefening met publieke en private partners gedraaid: Cybernautics 2018. Tot slot is er door het NCSC aan de samenwerkingspartners kennis en expertise geleverd op meerdere momenten gedurende het jaar, zoals bij de presentatie van het Cyberdreigingsbeeld 2018 waarmee de cyberdreigingen van het afgelopen jaar geduid kunnen worden en een workshop waarmee juist vooruit gekeken wordt naar welke digitale ontwikkelingen en dreigingen op ons afkomen.

2019: FERM sluit aan bij het Digital Trust Center

In 2019 zal FERM aansluiten bij het Digital Trust Center. Daardoor kan het gebruikmaken van de kennis en ervaring die aanwezig is in het netwerk van samenwerkingsverbanden en kan het de efficiƫnte en effectieve uitwisseling van informatie met partners in het haven ecosysteem verder vormgeven. Het NCSC zal daarbij de vitale organisaties uit het ecosysteem blijven ondersteunen vanuit zijn eigen expertise en rol.

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig