Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Zicht op risico's van legacysystemen

Laatste wijziging :
07-12-2015
Eerste publicatie:
07-12-2015
Versie:
1.0
Type:
White paper

Nederland is in hoge mate afhankelijk van het goed functioneren van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Incidenten met ICT-systemen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan de telecomvoorzieningen. De zogenaamde ‘legacysystemen’ verdienen hierbij bijzondere aandacht. Dit zijn systemen die gebouwd zijn met technologie die niet of nauwelijks meer wordt ondersteund door externe leveranciers en/of de eigen organisatie.

Het is van belang dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s die legacysystemen met zich meebrengen. Organisaties moeten inzicht krijgen bij welke systemen dergelijke risico’s zich voordoen en om welke specifieke risico’s het gaat. Met die inzichten zouden bedrijven strategieën kunnen bedenken voor het wegnemen of verkleinen van de risico’s. Om organisaties hierbij te helpen heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dit self-assessment ontwikkeld.

Deze self-assessmentmethode helpt u om op gestructureerde wijze inzicht te verkrijgen in de risico’s. Op basis van dit inzicht kunt u vervolgens beslissingen nemen om de risico’s te beperken.

Download

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2017

CSBN 2017