Nationaal Cyber Security Centrum - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Whitepapers RSS feed

Bekijk hier de whitepapers van het NCSC.

 • Telewerken

  4 februari 2009

  We werken steeds meer flexibel en zijn ook buiten kantoortijden steeds beter bereikbaar. Maar telewerken brengt wel risico's met zich mee voor de beveiliging van informatie. Dit document geeft hier inzicht in en geeft beveiligingstips.

 • DNS-misbruik van herkenning tot preventie

  30 juli 2008

  Het Domain Name System (DNS) koppelt IP-adressen aan begrijpelijke namen. Er is een wereldwijd systeem van DNS-servers, een fundamenteel onderdeel van het internet. Dit rapport brengt DNS-misbruik onder de aandacht en adviseert over het terugdringen ervan.

 • Patchmanagement

  30 juni 2008

  Veel organisaties maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van hun data en voeren in een hoog tempo software patches uit. Slechte controle bij de uitvoering van patches levert vaak juist problemen op. Dit document beschrijft patchmanagement aan de hand van beveiligingsadviezen van het NCSC.

 • Intrusion Detection System

  21 maart 2008

  De hype rond de Intrusion Detection Systems (IDS) ligt alweer achter ons. Nog steeds kan een goed toegepaste IDS belangrijke informatie geven voor de response en afwikkeling van een beveiligingsincident. Dit document geeft een overzicht van de technologie en de factoren die van invloed zijn op het succes bij de toepassing van IDS.

 • Bescherming tegen DDoS aanvallen

  20 november 2006

  Dit document bevat adviezen om Denial-of-Service-aanvallen te voorkomen, op te sporen en erop te reageren.

Over het NCSC

NCSCstill

CSBN 2017

CSBN 2017