Hash collision kwetsbaarheid gevonden in website ontwikkel platformen

Microsoft heeft bekend gemaakt dat er een kwetsbaarheid is gevonden in ASP.NET waarbij het mogelijk is om een denial of service aanval uit te voeren. Ook andere ontwikkel-raamwerken zijn kwetsbaar.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.13 #############################

Titel      : Hash collision kwetsbaarheid gevonden in website
         ontwikkel platformen
Advisory ID   : NCSC-2012-0001
Versie     : 1.13
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2011-3414, CVE-2011-3415, CVE-2011-3416,
         CVE-2011-3417, CVE-2011-4461, CVE-2011-4462,
         CVE-2011-4566, CVE-2011-4815, CVE-2011-4838,
         CVE-2011-4885, CVE-2012-0830
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial of Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20120203
Toepassing   : Apache Software Foundation Geronimo
         Apache Software Foundation Tomcat
         Microsoft ASP.NET
         Microsoft IIS
         Morbtay Jetty
         Oracle GlassFish Server
         Oracle OpenJDK
         PHP
         Python
         Ruby
         Sun JDK
Versie(s)    : Java, alle versies
         JRuby <= 1.6.5
         PHP <= 5.3.8, <= 5.4.0RC3
         Python, alle versies
         Rubinius, alle versies
         Ruby <= 1.8.7-p356
         Apache Geronimo, alle versies
         Apache Tomcat <= 5.5.34, <= 6.0.34, <= 7.0.22
         Oracle Glassfish <= 3.1.1
         Jetty, alle versies
         Plone, alle versies
         Rack, alle versies
         V8 JavaScript Engine, alle versies
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         CentOS
         Debian
         Fedoraproject Fedora
         Fedoraproject Fedora Core
         FreeBSD
         Linux
         Microsoft Windows
         Novell Opensuse
         Novell Suse linux
         RedHat Enterprise Linux
         SuSE Linux
         SuSE Linux Enterprise Desktop
         SuSE OpenSuSE
         UNIX

Update
  Met het verhelpen van de hash collision kwetsbaarheid heeft PHP een
  nieuwe (ernstigere) kwetsbaarheid veroorzaakt. Deze kwetsbaarheid
  (CVE-2012-0830) maakt het mogelijk om vanaf afstand willekeurige
  code uit te voeren. PHP heeft versie 5.3.10 beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Het NCSC raadt aan met spoed te
  upgraden naar 5.3.10. Zie voor meer informatie de paragraaf
  "Mogelijke oplossingen".

Samenvatting
  Microsoft heeft bekend gemaakt dat er een kwetsbaarheid is gevonden
  in ASP.NET waarbij het mogelijk is om een denial of service aanval
  uit te voeren.
  
  Ook andere ontwikkel-raamwerken zijn kwetsbaar.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een 
  Denial of Service (DoS) aanval uit te voeren. Misbruik kan ertoe
  leiden dat de kwetsbare component te veel processorkracht opeist,
  waardoor legitieme verzoeken niet meer kunnen worden afgehandeld.

Beschrijving
  - CVE-2011-3414
  Microsoft heeft bekend gemaakt dat ASP.NET vatbaar is voor een
  hash-collision-kwetsbaarheid. Hierbij kan een kwaadwillende, door
  een klein aantal speciaal gefabriceerde HTTP requests te sturen, de
  performance van de server dusdanig verslechteren, dat er sprake is
  van een DoS.
  
  De kwetsbaarheid is gevonden in alle versies van .NET, zowel op
  desktops als op servers. Echter, alleen op webservers is de
  kwetsbaarheid uit te buiten en alleen als de
  application/x-www-form-urlencoded en/of multipart/form-data HTTP
  headers geaccepteerd worden.
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheid in verschillende
  programmeertalen is te vinden op de Full Disclosure mailing list
  website:
  http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Dec/477
   
  Op YouTube is een video te zien waarin de kwetsbaarheid door de
  onderzoekers wordt beschreven:
  http://www.youtube.com/watch?v=_EEhviEO1Vo
   
  Microsoft heeft detectiemaatregelen beschreven op haar blog:
  http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2011/12/27
   /more-information-about-the-december-2011-asp-net-vulnerability.a
   spx
  
  Er is exploitcode uitgebracht, waarmee de kwetsbaarheid kan worden
  uitgebuit op websites die zijn gebouwd in ASP en PHP. Deze advisory
  is hierdoor High/High.
  
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarin meerdere
  kwetsbaarheden in ASP.NET verholpen worden. In deze update worden,
  naast de beschreven hash-collision DoS, de volgende kwetsbaarheden
  verholpen:
  
  - CVE-2011-3415
  Een kwetsbaarheid in de Forms Authentication functie in ASP.NET.
  Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheid misbruiken om gebruikers
  om te leiden naar willekeurige websites. Standaard staat deze
  functie niet aan in ASP.NET, maar moet dit expliciet per applicatie
  worden ingeschakeld.
  
  - CVE-2011-3416 
  Als een kwaadwillende een account kan registreren binnen een
  ASP.NET applicatie, en hij een valide accountnaam weet, kan hij een
  kwetsbaarheid in de Forms Authentication functie misbruiken om
  willekeurige commando's binnen ASP.NET uit te voeren. Standaard
  staat de Forms Authentication functie niet aan in ASP.NET, maar
  moet dit expliciet per applicatie worden ingeschakeld.
  
  - CVE-2011-3417
  Een kwetsbaarheid in de caching van de Forms Authentication functie
  kan door een kwaadwillende worden misbruikt om willekeurige code
  uit te voeren. Standaard staat output caching uit en is het niet
  mogelijk om deze kwetsbaarheid te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  -= Apache Tomcat =-
  Tomcat versies later dan 5.5.35, 6.0.35 of 7.0.23 zijn niet
  kwetsbaar voor dit lek.
  http://secunia.com/advisories/47411/
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates uitgebracht voor CentOS 4 5 en 6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates installeren door
  gebruik te maken van up2date of yum. Voor meer informatie en een
  eventueel handmatige installatie, zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6370
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6371
  
  Update 31-1-2012: CentOS heeft updates uitgebracht voor Ruby en
  PHP. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie,
  zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6399
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6392
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6398
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2012-January
   /018402.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van php beschikbaar gesteld voor Debian 5.0
  (lenny), Debian 6.0 (squeeze) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:
  
  http://lists.debian.org/debian-security-announce/2012/msg00023.html
  
  -= Fedora =-
  * Ruby: Fedora heeft updates beschikbaar gemaakt voor Ruby voor
  Fedora 15, 16. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventuele handmatige installatie vindt u op:
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71380
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71375
  
  Fedora heeft tevens updates uitgebracht voor het package
  rubygem-rack. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71637
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71649
  
  * PHP 
  Fedora heeft een update uitgebracht voor PHP op versie 15 en 16 van
  het besturingssysteem. 
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71765
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/72075
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in PHP. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://www.freebsd.org/ports/portaudit
   /d3921810-3c80-11e1-97e8-00215c6a37bb.html
  
  FreeBSD heeft tevens de packages: jruby, ruby, rubygem-rack, v8 en
  node geupdate, om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie
  over deze updates en over een eventueel handmatige installatie
  vindt u op:
  
  http://www.freebsd.org/ports/portaudit
   /91be81e7-3fea-11e1-afc7-2c4138874f7d.html
  
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-100.mspx
  
  -= PHP =-
  PHP heeft de kwetsbaarheden (update 3 februari 2012: incorrect)
  verholpen in PHP 5.3.9. Het PHP-team heeft Windows-binaries en
  aangepaste broncode beschikbaar gesteld via:
  http://www.php.net/index.php#id2012-01-11-1
  
  UPDATE 3 februari 2012:
  Met het verhelpen van de hash collision kwetsbaarheid heeft PHP een
  nieuwe (ernstigere) kwetsbaarheid veroorzaakt. Deze kwetsbaarheid
  (CVE-2012-0830) maakt het mogelijk om vanaf afstand willekeurige
  code uit te voeren. PHP heeft versie 5.3.10 beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Het NCSC raadt aan met spoed te
  upgraden naar 5.3.10. Zie voor meer informatie:
  http://www.php.net/archive/2012.php#id2012-02-02-1
  http://isc.sans.org/diary/Critical+PHP+bug+patched/12520
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 5, 6. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'up2date' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0019.html
  
  Update 31-1-2012: Red Hat heeft updates uitgebracht voor Ruby en
  PHP. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie,
  zie:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0069.html
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0070.html
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0071.html
  
  -= Ruby =-
  In Ruby 1.8 wordt deze kwetsbaarheid verholpen in versie
  1.8.7-p357. Ruby 1.9 bevat deze kwetsbaarheid niet. Zie voor meer
  informatie:
  http://www.ruby-lang.org/en/news/2011/12/28
   /denial-of-service-attack-was-found-for-rubys-hash-algorithm/
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package
  ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com).
  Voor meer informatie, zie:
   
  http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2012-01/msg00038.html  

Hyperlinks
  http://www.youtube.com/watch?v=_EEhviEO1Vo
  http://www.nruns.com/_downloads/advisory28122011.pdf
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2659883
  http://www.ocert.org/advisories/ocert-2011-003.html
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms11-100.mspx
  http://seclists.org/fulldisclosure/2011/Dec/477
  http://cryptanalysis.eu/blog/2011/12/28
   /effective-dos-attacks-against-web-application-plattforms-hashdos/
  http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2011/12/28
   /microsoft-releases-security-advisory-2659883-offers-workaround-f
   or-industry-wide-issue.aspx
  http://www.php.net/archive/2012.php#id2012-02-02-1
  http://isc.sans.org/diary/Critical+PHP+bug+patched/12520

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPK6kSQ+C/3OQykckRCKOyAP91INjZlmFw3xw0Pm65XNUhNGzyX4AWNs++
OIyvSfb+kgD9FmbpA6P4apP6URQ0Ja7nK8xZrfdx4aMBv7UfbAXf5Js=
=qxXG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig