Zes kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Er zijn zes kwetsbaarheden gevonden in OpenSSL. OpenSSL heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De verwachting is dat andere leveranciers binnenkort ook patches zullen uitbrengen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Zes kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2012-0005
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2011-4108, CVE-2011-4109, CVE-2011-4576,
         CVE-2011-4577, CVE-2011-4619, CVE-2012-0027
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial of Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20120111
Toepassing   : GNU GnuTLS
         OpenSSL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Fedoraproject Fedora
         Fedoraproject Fedora Core
         Linux
         Microsoft Windows
         UNIX

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen voor Fedora 15 en 16. Zie "Mogelijke oplossingen" voor
  meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn zes kwetsbaarheden gevonden in OpenSSL. OpenSSL heeft
  updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De
  verwachting is dat andere leveranciers binnenkort ook patches
  zullen uitbrengen.

Gevolgen
  Wanneer de kwetsbaarheden worden uitgebuit kan een aantal
  verschillende vormen van schade worden veroorzaakt. Deze zijn het
  lekken van gevoelige gegevens, een Denial of Service (DoS) en
  mogelijk de uitvoer van willekeurige code.

Beschrijving
  Er zijn zes kwetsbaarheden ontdekt in OpenSSL, waarmee
  verschillende vormen van schade kunnen worden veroorzaakt. OpenSSL
  heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Naar
  verwachting zullen andere leveranciers ook updates uitbrengen om
  deze issues te adresseren.
  
  - CVE-2011-4108
  Een kwetsbaarheid in de OpenSSL implementatie van Datagram
  Transport Layer Security (DTLS) is vatbaar voor een variatie van de
  padding oracle aanval tegen versleuteling via Cipher Block
  Chaining. Meer informatie over deze aanval is te vinden via:
  http://www.isg.rhul.ac.uk/~kp/dtls.pdf
  
  - CVE-2011-4109
  Zodra de X509_V_FLAG_POLICY_CHECK is gezet in OpenSSL 0.9.8 kan een
  policy check mogelijk leiden tot een double-free situatie. Deze
  situatie kan als gevolg hebben dat een aanvaller controle heeft
  over het dubbel vrijgegeven stuk geheugen. In specifieke gevallen
  kan dit leiden tot een buffer overflow. Deze kwetsbaarheid is
  alleen aanwezig in OpenSSL 0.9.8.
  
  - CVE-2011-4576
  Omdat OpenSSL geen data verwijdert uit de bytes die worden gebruikt
  als block cipher padding in SSL 3.0 velden, kan mogelijk gevoelige
  data worden gelekt. Het probleem komt voor wanneer de
  SSLv3_{server|client}_method of de SSLv23_{server|client}_method
  wordt aangeroepen. In theorie kan elk SSL 3.0 record dat wordt
  verzonden 15 bytes aan gevoelige data bevatten. In de meeste
  installaties zal er slechts één buffer met gevoelige informatie
  per verbinding worden overgestuurd.
  
  - CVE-2011-4577
  Volgens RFC 3779 kan zowel IP als AS informatie worden opgenomen in
  een X.509 certificaat. Wanneer een certificaat speciaal
  gefabriceerde informatie bevat in de hiervoor bestemde velden, kan
  de OpenSSL instantie crashen, met een DoS als gevolg.
  
  - CVE-2011-4619
  Een aanvaller kan een DoS aanval uitvoeren vanwege het feit dat de
  kwetsbare versies van OpenSSL Handshake Restarts in Server Gated
  Cryptography (SGC) ondersteunen. Er zijn geen details bekend
  gemaakt over deze kwetsbaarheid.
  
  - CVE-2012-0027
  Een OpenSSL installatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de
  OpenSSL GHOST ENGINE is vatbaar voor DoS. Een aanvaller kan deze
  aanval uitvoeren door ongeldige GHOST parameters naar de server te
  sturen.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gemaakt voor Fedora 15, 16. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventuele handmatige
  installatie vindt u op:
  
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/71375
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=750564
  
  -= GnuTLS =-
  GnuTLS heeft versie 3.0.11 uitgebracht om de kwetsbaarheid met ID
  CVE-2012-0390 te verhelpen. Voor meer informatie en de manier waar
  deze versie kan worden gedownload, zie:
  http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.gpg.gnutls.devel
   /5657
  
  -= OpenSSL =-
  OpenSSL heeft OpenSSL versies 1.0.0f en 0.9.8s uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze versies downloaden vanaf
  de OpenSSL website:
  http://openssl.org/source/

Hyperlinks
  http://openssl.org/news/secadv_20120104.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPDag9Q+C/3OQykckRCNA3AP0TFUGK5G0u+hdW8RqXxmciVcZmXjtSF6eK
BvIvV+edNAD/WaoB5aCGfPnPoecAy715dx9aDUYC3pjmtiN2WQGUABI=
=LWdQ
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig