MS12-002: Kwetsbaarheid in Windows Object Packager

Een registersleutel, waarvan de Windows Object Packager gebruik maakt, bevat geen absoluut pad naar de Object Packager executable. Hierdoor is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren via een malafide Object Packager executable. Microsoft heeft updates uitgebracht die de registersleutel aanpassen zodat een absoluut pad wordt gedefinieerd.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : MS12-002: Kwetsbaarheid in Windows Object Packager
Advisory ID   : NCSC-2012-0019
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-0009
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20120111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows XP
         Microsoft Windows Server 2003

Samenvatting
  Een registersleutel, waarvan de Windows Object Packager gebruik
  maakt, bevat geen absoluut pad naar de Object Packager executable.
  Hierdoor is het mogelijk om willekeurige code uit te voeren via een
  malafide Object Packager executable. Microsoft heeft updates
  uitgebracht die de registersleutel aanpassen zodat een absoluut pad
  wordt gedefinieerd.

Gevolgen
  Misbruik van de kwetsbaarheid kan ertoe leiden dat, bij het openen
  van een legitiem uitvoerbaar bestand, ook een malafide bestand
  wordt uitgevoerd.

Beschrijving
  Windows Object Packager is een standaard onderdeel van Microsoft
  Windows. De Object Packager maakt het mogelijk om packages in te
  voegen in bestanden. Via een registersleutel bepaalt Windows waar
  de Object Packager executable zich bevindt. Aangezien deze
  registersleutel geen absoluut pad definieert ('packager.exe' i.p.v.
  'C:\Windows\System32\packager.exe'), is het mogelijk om
  willekeurige code uit te voeren via een malafide 'Packager.exe'
  executable.
  
  Misbruik is mogelijk wanneer een kwaadwillende erin weet te slagen
  om een malafide 'packager.exe' te plaatsen op bijvoorbeeld een
  share waar zich al een legitiem uitvoer bestand bevindt dat gebruik
  maakt van ingevoegde packages.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS12-002.mspx

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPDafhQ+C/3OQykckRCPXHAP9wTH8tFpOvhtxqmDsMAkQnDAN+ycXWakir
FTjSshjr/QD+P2wylAIW7gFiZaqLmZ5y0+8cfi3lDwgysja0cUL/7gk=
=HXmA
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig