MS12-001: Kwetsbaarheid in SafeSEH

Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de SafeSEH-functionaliteit van Microsoft Windows, wat het voor kwaadwillenden eenvoudiger maakt om kwetsbaarheden in Windows te misbruiken. Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : MS12-001: Kwetsbaarheid in SafeSEH
Advisory ID   : NCSC-2012-0020
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2012-0001
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20120111
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows

Samenvatting
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de SafeSEH-functionaliteit van
  Microsoft Windows, wat het voor kwaadwillenden eenvoudiger maakt om
  kwetsbaarheden in Windows te misbruiken. Microsoft heeft updates
  uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Door het uitbuiten van een zwakte in de SafeSEH-functionaliteit is
  het mogelijk om bescherming tegen buffer overflows te omzeilen. Dit
  stelt kwaadwillenden in staat om willekeurige code uit te voeren
  via een 'Structured Exception Handler' (SEH).

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in een beveiligingsfunctie rondom
  SEH (SafeSEH). Normaal beschermt SafeSEH tegen de schade als gevolg
  van buffer overflows. Door een kwetsbaarheid in SafeSEH is het
  echter mogelijk deze bescherming te omzeilen, wat het uitbuiten van
  andere kwetsbaarheden mogelijk maakt.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid wordt verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
  
  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS12-001.mspx

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPDagNQ+C/3OQykckRCNovAQCDqnQub6ccBPqbKeUT254/OUw4Y80gpFuc
A0i0VgAk5wD/YtTzVpwo1DihHrV8p/Zvw0P6963xb45/5h1bNstB59s=
=6mq2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig