Apache verhelpt kwetsbaarheden in Tomcat

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Apache Tomcat. Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Apache verhelpt kwetsbaarheden in Tomcat
Advisory ID   : NCSC-2012-0040
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2010-3718, CVE-2011-0013, CVE-2011-1184,
         CVE-2011-2204, CVE-2011-2526, CVE-2011-3190
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20120206
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
Versie(s)    : ouder dan 5.5.34
         ouder dan 6.0.34
         ouder dan 7.0.21
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         BSD
         Linux
         Microsoft Windows
         Sun Solaris

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld van tomcat6 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in Apache Tomcat. Apache heeft
  updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Kwaadwillenden kunnen de gevonden kwetsbaarheid misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie en het omzeilen van
  beveiligingsmaatregelen.

Beschrijving
  - CVE-2011-3190
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in het AJP protocol van Apache
  Tomcat. AJP wordt gebruikt als reverse proxy om berichten en
  bijbehorende data door te sluizen van webserver naar
  applicatieserver. 
  
  Het protocol is zo ontworpen dat wanneer het bericht ook
  berichtinhoud bevat er ongevraagd een nieuw bericht teruggestuurd
  wordt met deze inhoud. In sommige omstandigheden verwerkte Tomcat
  het bericht als een nieuw bericht, waardoor een aanvaller de
  volledige controle heeft over het AJP berichtenverkeer, waar
  bijvoorbeeld een naam van een geauthenticeerde gebruiker gebruikt
  kan worden, een willekeurig client adres opgegeven kan worden en
  berichten van andere gebruikers gelezen kunnen worden.
  
  Update 24-11-2011:
  HP heeft updates beschikbaar gesteld voor HP-UX om kwetsbaarheden
  in Tomcat te verhelpen. Deze update verhelpt kwetsbaarheden die in
  meerdere eerdere advisories gemeld zijn.
  
  CVE-ID    | Advisory
  -----------------------------------------------------------------
  CVE-2011-3190 | GOVCERT.NL-2011-391
  CVE-2011-2729 | Omzeilen beveiligingsmaatregel (leestoegang tot 
         | bestanden)
  CVE-2011-2526 | GOVCERT.NL-2011-391
  CVE-2011-2204 | GOVCERT.NL-2011-391
  CVE-2011-0013 | GOVCERT.NL-2011-055
  CVE-2010-4476 | GOVCERT.NL-2011-072
  CVE-2010-3718 | GOVCERT.NL-2011-055

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. 
  
  Voor de 7.0.x boom is versie 7.0.21 uitgebracht. Zie voor meer
  informatie de volgende pagina:
  
  http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/tomcat-announce
  /201109.mbox/<4E60991A.1080605@apache.org>
  
  Voor de 6.0.x boom is versie 6.0.34 uitgebracht.
  Voor de 5.5.x boom is versie 5.5.34 uitgebracht.
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates uitgebracht voor CentOS 5 om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. U kunt de updates installeren door gebruik te maken
  van up2date of yum. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6334
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6335
  
  Update 23 december 2011:
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in het tomcat6 pakket. Zie voor meer informatie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6354
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6335
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van tomcat6 beschikbaar gesteld voor Debian
  6.0 (squeeze) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
   
  http://www.debian.org/security/2012/dsa-2401
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen op Fedora 15. Voor meer informatie, zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.redhat.fedora.
   package.announce/68034
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met ID
  CVE-2011-0013 te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  http://www.freebsd.org/ports/portaudit/553ec4ed
    -38d6-11e0-94b1-000c29ba66d2.html
  
  -= HP =-
  HP heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen op
  HP-UX. Voor meer informatie, zie:
  
  http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay
  /?docId=emr_na-c03090723
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht voor Solaris 9 en 10 om de
  kwetsbaarheden met ID CVE-2010-3718 en CVE-2011-0013 te verhelpen.
  Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
  
  http://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry
    /multiple_vulnerabilities_in_apache_tomcat1
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 6. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'up2date' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-1780.html
  
  Update 21-12-2011:
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 5. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-1845.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 10. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://hermes.opensuse.org/messages/12057660
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates voor Tomcat 6 beschikbaar gesteld voor Ubuntu
  10.04 LTS, 10.10, 11.04 en 11.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-1252-1/

Hyperlinks
  http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/tomcat-announce
   /201108.mbox/%3C4E5BEDE0.8010604@apache.org%3E

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPL/vLQ+C/3OQykckRCJ7BAP9ZBvyJ2q6lX1PyTw41CtkOLesBU9PoFNy7
EJuuL7HzIQD/evn3K1dHqim5Xng0iQ1Qg1JJjk91yqySRWwum6u7HmQ=
=XzJu
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig