QEMU-KVM kwetsbaar voor heap overflow

Er bevindt zich een heap-based buffer-overflow kwetsbaarheid in de QEMU-KVM virtualisatie software. Diverse Linux distributies hebben updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid kan worden verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : QEMU-KVM kwetsbaar voor heap overflow
Advisory ID   : NCSC-2012-0047
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2012-0029
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial of Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20120206
Toepassing   : Red Hat KVM
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         RedHat
         Ubuntu

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld van qemu-dm om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er bevindt zich een heap-based buffer-overflow kwetsbaarheid in de
  QEMU-KVM virtualisatie software. Diverse Linux distributies hebben
  updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheid kan worden
  verholpen.

Gevolgen
  Wanneer kwaadwillenden misbruik weten te maken van de gevonden
  kwetsbaarheid, kan dit tot gevolg hebben dat de applicatie crashed.
  Mogelijk kan uitbuiting ook leiden tot het uitvoeren van
  willekeurige code met de rechten van de gebruiker.

Beschrijving
  CVE-2012-0029
  Er bevindt zich een heap overflow kwetsbaarheid in QEMU-KVM wanneer
  de virtual machine is geconfigureerd om de e1000 netwerkkaart te
  emuleren. Door het sturen van speciaal aangepaste netwerkpakketten
  kan de virtual machine crashen. Mogelijk kan er ook willekeurige
  code worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Diverse Linux distributies hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen.
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates uitgebracht voor CentOS 5 en 6 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates installeren door
  gebruik te maken van up2date of yum. Voor meer informatie en een
  eventueel handmatige installatie, zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6387
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6381
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van qemu-kvm beschikbaar gesteld voor Debian
  6.0 (squeeze) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.debian.org/security/2012/dsa-2396
  
  Debian heeft tevens updates van qemu-dm beschikbaar gesteld voor
  Debian 6.0 (squeeze) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.debian.org/security/2012/dsa-2404
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 5 en 6. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'up2date'
  of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0050.html
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0051.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 10.04 LTS,
  10.10, 11.04 en 11.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-1339-1/

Hyperlinks
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0050.html
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0051.html
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-1339-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPL/s8Q+C/3OQykckRCFPWAP9E4bIQOTNv0fPHqH+YvVUqWuOlB5BIfCNi
qqlOLI29FgD+NX0zF4QXG5y2m6oWlIlsMZGoNFS0vFsSuszKlZzV8Io=
=c/GS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig