Diverse kwetsbaarheden in Mozilla Firefox en Thunderbird verholpen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox, Thunderbird en SeaMonkey waarmee diverse kwetsbaarheden worden verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Diverse kwetsbaarheden in Mozilla Firefox en
         Thunderbird verholpen
Advisory ID   : NCSC-2012-0063
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2011-3659, CVE-2011-3670, CVE-2012-0442,
         CVE-2012-0443, CVE-2012-0444, CVE-2012-0445,
         CVE-2012-0446, CVE-2012-0447, CVE-2012-0449
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20120206
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla SeaMonkey
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         CentOS
         FreeBSD
         Linux Kernel
         Microsoft Windows
         Ubuntu Desktop
         Ubuntu Server
         UNIX

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox, Thunderbird
  en SeaMonkey waarmee diverse kwetsbaarheden worden verholpen.

Gevolgen
  Wanneer kwaadwillenden misbruik weten te maken van de gevonden
  kwetsbaarheden, kan dit tot gevolg hebben dat de applicatie
  crashed, er potentieel gevoelige informatie lekt, of dat er
  willekeurige code kan worden uitgevoerd onder de rechten van de
  gebruiker.

Beschrijving
  In totaal worden er negen kwetsbaarheden verholpen in verschillende
  versies van Firefox, Thunderbird en SeaMonkey. De kwetsbaarheden
  lopen uiteen van het kunnen uitvoeren van willekeurige code tot het
  kunnen misbruiken van kwetsbaarheden die phishing mogelijk maken.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht voor diverse versies van Firefox,
  Thunderbird en Seamonkey. De volgende versies zijn door Mozilla
  beschikbaar gesteld waarin de diverse kwetsbaarheden zijn
  verholpen:
  
  Firefox 10
  Firefox 7.0
  Firefox 3.6.26
  Thunderbird 10
  Thunderbird 7.0
  Thunderbird 3.1.18
  SeaMonkey 2.7
  
  De nieuwste versie van Firefox is te downloaden via:
   
  http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
  
  De nieuwste versie van Thunderbird is te downloaden via:
  
  http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/all.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates uitgebracht voor CentOS 4 en 5 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates installeren door
  gebruik te maken van up2date of yum. Voor meer informatie en een
  eventueel handmatige installatie, zie:
  
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6402
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/6403
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Mozilla. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  http://www.freebsd.org/ports/portaudit
   /0a9e2b72-4cb7-11e1-9146-14dae9ebcf89.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 4, 5 en 6. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'up2date'
  of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0079.html
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0080.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 10.04 LTS,
  10.10, 11.04 en 11.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-1355-1/

Hyperlinks
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-03.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-04.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-07.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-05.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-01.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-08.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-06.html
  http://www.mozilla.org/security/announce/2012/mfsa2012-02.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPL/uvQ+C/3OQykckRCHyyAP9Vx3uYMbmy/cZNihXaYMELrywtazSw1t9Y
h3LSOE7MGQD6AnQS/anrd7btnoFcZaioo4/XkMHa3+eHAqJGOoLTLNc=
=JjcG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig