Update voor HP OpenView Storage Data Protector

HP heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden in HP OpenView Storage Data Protector te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Update voor HP OpenView Storage Data Protector
Advisory ID   : NCSC-2012-0067
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2011-0921, CVE-2011-0922, CVE-2011-0923,
         CVE-2011-0924
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20120203
Toepassing   : HP OpenView Data Protector
Versie(s)    : 6.00
         6.10
         6.11
Platform(s)   : HP HP-UX family of operating systems
         Linux
         Microsoft Windows
         Sun Solaris

Samenvatting
  HP heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden in HP
  OpenView Storage Data Protector te verhelpen.

Gevolgen
  Kwaadwillenden kunnen de kwetsbaarheden misbruiken om vanaf het
  netwerk willekeurige code uit te voeren.

Beschrijving
  Er is geen informatie beschikbaar gesteld over de genoemde
  kwetsbaarheden.
  
  Update 30-05-2011:
  Er is exploitcode beschikbaar gemaakt. Deze code is alleen tegen
  betaling te verkrijgen. De kansinschaling van dit
  beveiligingsadvies is verhoogd van LOW naar MEDIUM.
  
  Update 03-02-2012:
  Er wordt actief misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid met het CVE
  ID CVE-2011-0923. Om de kwetsbaarheid succesvol te verhelpen moet
  naast het installeren van de updates, de optie 'encrypted control
  communication services' worden ingeschakeld. Dit is een update op
  de originele GOVCERT.NL advisory GOVCERT.NL-2011-213. Het NCSC
  heeft van een aantal partijen signalen gekregen dat het inschakelen
  van de optie 'encrypted control communication services' over het
  hoofd is gezien, waardoor de kwetsbaarheid niet volledig verholpen
  is. Zie voor meer informatie de advisory van HP:
  
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02781143

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in HP
  OpenView Storage Data Protector te verhelpen. Meer informatie is te
  vinden op de HP website:
  
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02781143

Hyperlinks
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02781143

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPLAd1Q+C/3OQykckRCNCPAP9cpyVvi+lgT5L4pkVgwPcTrWCEB486NYJt
66r30Bp6mQD/X+ohH3YMBd8YGnpTphh2JpZ+cU/B8I2B2nWyVUgIXDo=
=st/4
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig