Update voor Java verhelpt kwetsbaarheid

Oracle heeft updates uitgebracht om een kwetsbaarheid in Java te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Update voor Java verhelpt kwetsbaarheid
Advisory ID   : NCSC-2012-0194
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial of Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20120404
Toepassing   : Apache Software Foundation Tomcat
         Cognos PowerPlay
         Cognos Series 7
         HP OpenView Network Node Manager
         IBM Cognos Impromptu
         IBM DB2
         IBM Tivoli Directory Server 6.2.0.22 en 6.3.0.11
         IBM WebSphere Application Server
         IBM WebSphere MQ
         JBoss Community JBoss
         Sun JDK
         Sun JRE
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS 
         HP HP-UX family of operating systems
         HP OpenVMS
         HP Tru64
         IBM AIX
         Linux
         Microsoft Windows
         RedHat Enterprise Linux
         Sun Solaris

Samenvatting
  Oracle heeft updates uitgebracht om een kwetsbaarheid in Java te
  verhelpen.

Gevolgen
  Kwaadwillenden kunnen Java applicaties laten crashen.

Beschrijving
  Java 6 Update 23 en ouder bevat een kwetsbaarheid waardoor het
  mogelijk is om applicaties te laten crashen. Als het getal
  2.2250738585072012e-308 wordt geconverteerd naar 'Double' zal een
  applicatie crashen.

Mogelijke oplossingen
  Update 04-04-2012:
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
  Tivoli Directory Server te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden
  op de IBM website:
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24032291
  
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24032290
  
  Oracle heeft een nieuwe versie van Java beschikbaar gesteld. Meer
  informatie kunt u vinden op de volgende website:
   
  http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
   /alert-cve-2010-4476-305811.html
   
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates uitgebracht voor CentOS 5 om de kwetsbaarheid
  te verhelpen. U kunt de updates installeren door gebruik te maken
  van up2date of yum. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
   
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/5317
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/5318
   
  -= HP =-
  HP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in Java op
  HP-UX te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op de HP website:
   
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02729756
   
  Update 08-03-2011:
  HP heeft updates uitgebracht voor Network Node Manager 8.x om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie, zie onderstaande
  link (login vereist):
  https://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02738573
   
  Update 09-05-2011:
  HP heeft patches beschikbaar gesteld voor OpenVMS en Tru64 Unix om
  de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer informatie zie
  onderstaande links (login vereist):
  - OpenVMS:
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02822093
  - Tru 64 Unix:
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki/docDisplay.do?
  docId=emr_na-c02826781
   
  Update 11-05-2011:
  HP heeft, naast updates voor NNMi 8.x, nu ook updates beschikbaar
  gesteld voor NNMi 9.x om de kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer
  informatie zie onderstaande links (login vereist):
   
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02746026
   
  -=IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in
  WebSphere AS V6.1.0.35 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden
  op de IBM website:
   
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029090
   
  Update 02-03-2010:
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid in een
  groot aantal Cognos, DB2 en WebSphere MQ producten te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op de IBM website:
   
  Cognos: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21469482
  DB2:  https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21468291
  WebSphere: http://www-01.ibm.com/suppor/docview.wss?uid=swg21468521
   
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gemaakt voor Red Hat 5 en 6 om de
  kwetsbaarheid in Tomcat 5 en 6 te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'up2date' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
   
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0335.html
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0336.html
   
  Update 14-03-2011:
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'up2date' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
   
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0333.html

Hyperlinks
  http://www.auscert.org.au/render.html?it=15676
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21468521
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0333.html
  https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21468291
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0336.html
  http://blogs.oracle.com/security/2011/02
   /security_alert_for_cve-2010-44.html
  http://www11.itrc.hp.com/service/cki
   /docDisplay.do?docId=emr_na-c02729756
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029090
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2011-0335.html
  http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
   /alert-cve-2010-4476-305811.html
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21469482

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPfDARQ+C/3OQykckRCF9wAP9N4aMvFvo+mdCZS35JkMCXxfz0ZMFfB/Is
bonoLZnCsAD+PVrVF57Fq/u+BiCTCzO7lgMYWhO+B/Q18pqCiP8VzMg=
=ja2T
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig