HP verhelpt diverse kwetsbaarheden in Java voor HP-UX

HP heeft updates beschikbaar gesteld voor Java waarmee diverse kwetsbaarheden worden verholpen in HP-UX.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : HP verhelpt diverse kwetsbaarheden in Java voor HP-UX
Advisory ID   : NCSC-2012-0195
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2011-3389, CVE-2011-3521, CVE-2011-3545,
         CVE-2011-3547, CVE-2011-3548, CVE-2011-3549,
         CVE-2011-3552, CVE-2011-3554, CVE-2011-3556,
         CVE-2011-3557, CVE-2011-3560, CVE-2011-3563,
         CVE-2012-0498, CVE-2012-0499, CVE-2012-0501
         CVE-2012-0502, CVE-2012-0503, CVE-2012-0505,
         CVE-2012-0506, CVE-2012-0507
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20120404
Toepassing   : HP Java JRE_JDK
Versie(s)    : < 1.5.0.25.00
Platform(s)   : HP-UX family of operating systems

Samenvatting
  HP heeft updates beschikbaar gesteld voor Java waarmee diverse
  kwetsbaarheden worden verholpen in HP-UX.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  toegang tot gevoelige informatie te krijgen. Daarnaast bestaat er
  een kwetsbaarheid waarmee een kwaadwillende willekeurige code uit
  kan voeren onder de rechten van een gebruiker.

Beschrijving
  HP verhelpt met de Java-updates diverse kwetsbaarheden waarvan de
  ernstigste hieronder beschreven staat:
   
  CVE-2012-0507
  Door een website met een kwaadaardig Java applet te bezoeken
  bestaat de kans dat er willekeurige code uitgevoerd wordt buiten de
  Java Sandbox om. Dit maakt het mogelijk om malware te installeren.

Mogelijke oplossingen
  HP heeft updates uitgebracht voor Java om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:
  
  http://www.hp.com/go/java 

Hyperlinks
  http://www.auscert.org.au/render.html?it=15680

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFPfETmQ+C/3OQykckRCMdxAP9JF5AQi4eonv53vTvgtB8UaRUtWRumfObh
tejl9Ndv5AD/SeDkS/lZiWUINilFNtjc8CFktNmHzSMk31gvyNLeVN4=
=Pfa2
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig