Kwetsbaarheid in Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8 en 9

Een onderzoeker heeft een kwetsbaarheid in Internet Explorer 6, 7, 8 en 9 gevonden waarmee het mogelijk is om willekeurige code uit te voeren. Metasploit heeft deze kwetsbaarheid vervolgens als module aan het Metasploit project toegevoegd waardoor het eenvoudig is geworden misbruik te maken van deze kwetsbaarheid. Microsoft heeft workarounds en een "Fix it"...

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8
         en 9
Advisory ID   : NCSC-2012-0536
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2012-4969
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20120920
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
Versie(s)    : 6, 7, 8 en 9
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Microsoft heeft een "Fix it" beschikbaar gesteld die misbruik van
  deze kwetsbaarheid helpt voorkomen. Een definitieve update die de
  kwetsbaarheid wegneemt verwacht Microsoft op vrijdag 21 september
  uit te brengen.

Samenvatting
  Een onderzoeker heeft een kwetsbaarheid in Internet Explorer 6, 7,
  8 en 9 gevonden waarmee het mogelijk is om willekeurige code uit te
  voeren. Metasploit heeft deze kwetsbaarheid vervolgens als module
  aan het Metasploit project toegevoegd waardoor het eenvoudig is
  geworden misbruik te maken van deze kwetsbaarheid.
  
  Microsoft heeft workarounds en een "Fix it" beschikbaar gesteld om
  misbruik van de kwetsbaarheid te helpen voorkomen. Een definitieve
  oplossing voor deze kwetsbaarheid hoopt Microsoft op vrijdag 21
  september uit te brengen.

Gevolgen
  Wanneer kwaadwillenden misbruik maken van de gevonden kwetsbaarheid
  kan er willekeurige code worden uitgevoerd onder de rechten van een
  gebruiker.

Beschrijving
  Een onderzoeker heeft een kwetsbaarheid in Internet Explorer 6, 7,
  8 en 9 gevonden. Metasploit heeft deze kwetsbaarheid vervolgens als
  module aan het Metasploit project toegevoegd waardoor waardoor het
  eenvoudig is geworden misbruik te maken van deze kwetsbaarheid.
  
  Het NCSC heeft de betreffende module getest op een volledig
  up-to-date systeem met Windows XP SP3 en Internet Explorer 8. Het
  NCSC bevestigt de werking van de exploit op deze configuratie.

Mogelijke oplossingen
  Er is op dit moment nog geen definitieve oplossing beschikbaar. We
  adviseren in ieder geval standaard beveiligingsmaatregelen te
  treffen zoals het beperken van rechten van de gebruikers en het
  whitelisten van applicaties die mogen worden uitgevoerd. Dit om de
  kans op misbruik van de kwetsbaarheid te verkleinen. Daarnaast
  bestaan er een aantal mogelijkheden om misbruik van de
  kwetsbaarheid te voorkomen.
  
  1) Installatie "Fix it"
  Voor gebruikers van de 32-bit versies van Internet Explorer heeft
  Microsoft een "Fix it" beschikbaar gesteld die misbruik van de
  kwetsbaarheid helpt voorkomen. Deze "Fix it" kunt u downloaden
  vanaf onderstaande locatie:
  http://support.microsoft.com/kb/2757760
  
  Let op: de "Fix it" kan ook geïnstalleerd worden op 64-bit versies
  van Windows, maar in dit geval zal alleen de 32-bit versie van
  Internet Explorer van de "Fix it" worden voorzien. De 64-bit versie
  van Internet Explorer blijft hiermee kwetsbaar. 
  
  2) Gebruik van de Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
  Ook het gebruik van EMET helpt misbruik van de kwetsbaarheid
  voorkomen. Het NCSC heeft het gebruik van EMET als maatregel tegen
  de in Metasploit opgenomen exploit getest onder de 32-bit versie
  van een gepatchte Microsoft Windows XP SP3. In dit scenario
  veroorzaakte de exploit een crash van Internet Explorer, maar werd
  het uitvoeren van code succesvol tegengehouden.
  
  Zie voor EMET en het uitrollen ervan binnen uw organisatie de
  volgende links:
  http://support.microsoft.com/kb/2458544
  http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2012/05/15
   /introducing-emet-v3.aspx
  
  Meer informatie is ook terug te vinden in het beveiligingsadvies
  van Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/security/advisory/2757760

Hyperlinks
  http://eromang.zataz.com/2012/09/16
   /zero-day-season-is-really-not-over-yet/
  http://technet.microsoft.com/security/advisory/2757760
  http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/emet/thread
   /13090546-6564-49ee-92f4-42f06572ea09
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2757760
  https://community.rapid7.com/community/metasploit/blog/2012/09
   /17
   /lets-start-the-week-with-a-new-internet-explorer-0-day-in-metasp
   loit
  http://blogs.technet.com/b/msrc/archive/2012/09/19
   /internet-explorer-fix-it-available-now-security-update-scheduled
   -for-friday.aspx

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFQWsFlQ+C/3OQykckRCKz8AP0UuNtFEpkgcRJYJPYG4aQEAbNt0ki8gvev
UI544XOzhgD/ULAF8SRNXBYHL9m75a5Ll7+6Fp2Pfmv6Z+w2BTj7kMk=
=p4a7
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig