Zeer ernstige kwetsbaarheden verholpen in Ruby on Rails

Er zijn nieuwe versies van Ruby on Rails uitgebracht voor twee zeer ernstige kwetsbaarheden in dit framework. Door de ernst van de kwetsbaarheden wordt gebruikers aangeraden zo snel mogelijk maatregelen te treffen om misbruik van deze kwetsbaarheden te voorkomen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Zeer ernstige kwetsbaarheden verholpen in Ruby on
         Rails
Advisory ID   : NCSC-2013-0022
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2013-0155, CVE-2013-0156
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial of Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeem gegevens
Uitgiftedatum  : 20130109
Toepassing   : Ruby on Rails
Versie(s)    : < 3.2.11
         < 3.1.10
         < 3.0.19
         < 2.3.15 
Platform(s)   : Platformonafhankelijk

Samenvatting
  Er zijn nieuwe versies van Ruby on Rails uitgebracht voor twee zeer
  ernstige kwetsbaarheden in dit framework. Door de ernst van de
  kwetsbaarheden wordt gebruikers aangeraden zo snel mogelijk
  maatregelen te treffen om misbruik van deze kwetsbaarheden te
  voorkomen.

Gevolgen
  Misbruik van de kwetsbaarheden kan leiden tot:
  - het uitvoeren van willekeurige (Ruby-)code,
  - het uitvoeren van willekeurige SQL-queries,
  - het manipuleren van SQL-queries,
  - het omzeilen van authenticatiesystemen en 
  - het uitvoeren van Denial of Service aanvallen.

Beschrijving
  Er bevinden zich twee kwetsbaarheden in Ruby in Rails die de
  ontwikkelaars typeren als "extremely critical". Onderstaand zijn de
  beschikbare details over deze kwetsbaarheden beschreven.
  
  - Fout in verwerking JSON-parameters (CVE-2013-0155):
  Door een fout in de afhandeling van JSON-parameters door "Active
  Record" bestaat de mogelijkheid om SQL-queries te beïnvloeden. De
  kwetsbaarheid stelt kwaadwillenden niet in staat om de volledige
  query te wijzigen maar wel om controles op NULL-waarden te
  beïnvloeden en de WHERE-clause van een query te elimineren. Dit
  kan een hoge impact op de applicatielogica hebben, maar dit hangt
  af van de specifieke applicatie die gebruikt maakt van deze
  functionaliteit.
  
  Hoewel deze kwetsbaarheid een variant is van oudere kwetsbaarheden
  (bekend onder CVE-2012-2660 en CVE-2012-2694) betreft het hier een
  nieuwe kwetsbaarheid.
  
  - Fout in verwerking XML-parameters (CVE-2013-0156):
  Ruby on Rails handelt bepaalde typen data niet goed af wanneer deze
  data is opgenomen in een XML-bericht of als YAML-parameter.
  Kwaadwillenden kunnen dit XML-bericht aan een Ruby on Rails
  applicatie aanbieden via de body van een "HTTP POST"-verzoek.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid kan leiden tot het injecteren van
  willekeurige code en SQL-queries, het omzeilen van
  authenticatiesystemen en het uitvoeren van Denial of Service
  aanvallen.
  
  Details over deze kwetsbaarheid zijn voor een groot deel al bekend,
  zoals onderstaand blogartikel illustreert:
  http://www.insinuator.net/2013/01/rails-yaml/

Mogelijke oplossingen
  Er zijn nieuwe versies van Ruby on Rails uitgebracht om deze
  kwetsbaarheden te verhelpen:
  - Ruby on Rails 3.2.11
  - Ruby on Rails 3.1.10
  - Ruby on Rails 3.0.19
  
  Noot 1: op dit moment worden alleen de 3.1- en 3.2-versies van Ruby
  on Rails officieel ondersteund. Gebruikers van oudere versies
  dienen daarom te upgraden 3.1 of 3.2.
  
  Noot 2: er is geen oplossing beschikbaar voor de kwetsbaarheid in
  de verwerking van YAML-parameters. RoR-installaties waarbij dit
  wordt ondersteund (standaard uitgeschakeld, behalve in versie
  1.1.0), moeten handmatig ondersteuning hiervoor uitschakelen. Zie
  het kopje "YAML Parameter Parsing" in onderstaand document voor
  details hoe dit te doen:
  https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic
   /rubyonrails-security/61bkgvnSGTQ
  
  Noot 3: mocht het niet mogelijk zijn om deze nieuwe versies op
  korte termijn te installeren, dan bestaat er ook de mogelijkheid
  tot het installeren van patches of het doorvoeren van workarounds.
  Zie onderstaande informatie voor meer details hierover.
  
  - Patches:
  Maak gebruik van onderstaande patches om de kwetsbaarheid te
  verhelpen:
  
  +------------+--------------------------------+
  | RoR-versie | Patch             |
  +------------+--------------------------------+
  | 3.0    | 3-0-null_array_param.patch   |
  |      | 3-0-xml_parsing.patch     |
  +------------+--------------------------------+
  | 3.1    | 3-1-null_array_param.patch   |
  |      | 3-1-xml_parsing.patch     |
  +------------+--------------------------------+
  | 3.2    | 3-2-null_array_param.patch   |
  |      | 3-2-xml_parsing.patch     |
  +------------+--------------------------------+
  | 2.3    | 2-3-xml_parsing.patch     |
  +------------+--------------------------------+
  
  - Workarounds:
  Mocht niet mogelijk zijn om te upgraden naar een nieuwe versie of
  om patches te installeren, dan bestaat de mogelijkheid om
  workarounds door te voeren om de kans op misbruik te verkleinen.
  Het gaat om de volgende workarounds:
  
   1) Het in het geheel uitschakelen van ondersteuning voor het 
    verwerken van XML-parameters.
   2) Het uitschakelen "Symbol"- en "YAML"-ondersteuning bij het
    parseren van XML-parameter (indien workaround 1 niet tot de
    mogelijkheden behoort).
   3) Het "casten" van parameters naar strings alvorens deze aan
    te bieden aan "Active Record".
  
  Zie het kopje "Workarounds" in
  https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic
   /rubyonrails-security/61bkgvnSGTQ voor meer informatie over
  workarounds #1 en #2.
  
  Zie het kopje "Workarounds" in
  https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic
   /rubyonrails-security/t1WFuuQyavI voor meer informatie over
  workaround #3.

Hyperlinks
  https://github.com/rails/rails/compare/v3.2.10...v3.2.11
  https://github.com/rails/rails/compare/v3.1.9...v3.1.10
  https://github.com/rails/rails/compare/v3.0.18...v3.0.19
  https://groups.google.com/group/rubyonrails-security
   /browse_thread/thread/b75585bae4326af2
  https://groups.google.com/group/rubyonrails-security
   /browse_thread/thread/eb56e482f9d21934
  http://www.insinuator.net/2013/01/rails-yaml/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFQ7To4cjHvVQIdWMARCL16AQCX5vx87sr0euTCWwkpavZ1SK08Tjwdlb5x
6bQdrkzZtgD9FBfjYsvYBZ08Ns6hGbd55ydiWFjid+K2bkEWpj/tr1I=
=pTo1
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig