Kwetsbaarheid in Joomla component com_jce actief misbruikt

In Joomla Content Editor, ook wel bekend als com_jce plugin voor Joomla bevindt zich een kwetsbaarheid. NCSC heeft grootschalige uitbuiting hiervan waargenomen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Joomla component com_jce actief
         misbruikt
Advisory ID   : NCSC-2013-0026
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20130109
Toepassing   : Joomla Content Editor
Versie(s)    : <2.011
Platform(s)   : Apple Mac OS
         FreeBSD
         Linux Kernel
         Microsoft Windows
         NetBSD
         OpenBSD

Samenvatting
  In Joomla Content Editor, ook wel bekend als com_jce plugin voor
  Joomla bevindt zich een kwetsbaarheid. NCSC heeft grootschalige
  uitbuiting hiervan waargenomen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan content naar de getroffen website uploaden.
  Hierdoor behoren defacements tot de mogelijkheden.

Beschrijving
  Door een kwetsbaarheid in de Joomla Content Editor kan een
  kwaadwillende ongeoorloofd bestanden naar de kwetsbare website
  versturen. 
  
  Op internet is exploitcode beschikbaar om deze kwetsbaarheid uit te
  buiten, en het NCSC heeft hier actief misbruik van gesignaleerd
  binnen het .nl top-level-domain. Overige bronnen berichten ook over
  misbruik binnen andere TLDs.

Mogelijke oplossingen
  De makers van Joomla Content Editor hebben updates vrijgegeven die
  de kwetsbaarheid verhelpen. Deze zijn te vinden op:
  http://www.joomlacontenteditor.net/downloads/plugins
  

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Desktop 10.1.1 (Build 10)
Charset: utf-8

wlcDBQFQ7ZWvcjHvVQIdWMARCEesAP9nXqfC3H7pK5+G8NUnpgQblGV0xGq+Od4B
AHachmfgIQD+NuVm79WwCK5o1pDQXXg1fuuWWL18H0gzT8YzsttnACQ=
=F33X
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig