Ernstige kwetsbaarheid in Bash verholpen

Er zijn ernstige kwetsbaarheden verholpen in Bash. Door misbruik te maken van deze kwetsbaarheden kan een kwaadwillende mogelijk op afstand willekeurige code uitvoeren met de rechten van de gebruiker die Bash aanroept of een Denial-of-Service veroorzaken.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.08 #############################

Titel      : Ernstige kwetsbaarheid in Bash verholpen
Advisory ID   : NCSC-2014-0595
Versie     : 1.08
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2014-6271, CVE-2014-6277, CVE-2014-6278,
         CVE-2014-7169, CVE-2014-7186, CVE-2014-7187
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20141009
Toepassing   : Barracuda Networks Spam Firewall
         BlueCoat BlueCoat Director
         BlueCoat PacketShaper
         BlueCoat SkyX Gateway
         BlueCoat Systems ProxySG
         Checkpoint producten
         Cisco IronPort
         F5 BIG-IP (BigIP)
         GNU Bash
         HP NonStop Server
         IBM WebSphere MQ
         IBM Websphere Message Broker
         Juniper JUNOS Space Platform
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Bluecoat firmware
         BSD
         Infoblox NIOS
         Linux
         Mac OS X
         Solaris
         UNIX

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn ernstige kwetsbaarheden verholpen in Bash. Door misbruik te
  maken van deze kwetsbaarheden kan een kwaadwillende mogelijk op
  afstand willekeurige code uitvoeren met de rechten van de gebruiker
  die Bash aanroept of een Denial-of-Service veroorzaken.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren met de rechten van de gebruiker die
  Bash aanroept of een Denial-of-Service veroorzaken.

Beschrijving
  Er zijn ernstige kwetsbaarheden gevonden in Bash, waardoor een
  aanvaller willekeurige code kan uitvoeren. De kwetsbaarheid wordt
  veroorzaakt door een onvolkomenheid in de implementatie van
  omgevingsvariabelen in Bash.
  
  Om de kwetsbaarheid te misbruiken, moet een aanvaller een waarde
  aan een variabele kunnen toekennen. Dit is mogelijk door direct
  toegang te hebben tot een Bash omgeving of door gebruik te maken
  van een kwetsbare applicatie of service die gebruikt maakt van
  Bash. De kwaadwillende kan door toevoegen van code in de
  omgevingsvariabele er voor zorgen dat deze code wordt uitgevoerd
  door Bash.
  
  Services en applicaties zijn dus mogelijk kwetsbaar als ze gebruik
  maken van Bash, bijvoorbeeld om in de achtergrond bepaalde
  commando's op de server uit te voeren. Red Hat heeft op haar
  security-blog een artikel geplaatst waarin verder wordt ingegaan op
  de kwetsbaarheid, ze schetsen tevens een aantal scenario's waarin
  de kwetsbaarheid mogelijk misbruikt kan worden:
  
  https://securityblog.redhat.com/2014/09/24
   /bash-specially-crafted-environment-variables-code-injection-attack
  
  Er is tevens exploitcode verschenen om misbruik te maken van de
  kwetsbaarheid. Ook wordt er actief gezocht naar kwetsbare systemen.
  
  - CVE-2014-6271, CVE-2014-7169, CVE-2014-6277, CVE-2014-6278
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in de Bash shell m.b.t. de manier
  van verwerken van omgevingsvariabelen. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te
  voeren met de rechten waarin het Bash proces draait. Kwetsbaarheid
  met CVE-ID CVE-2014-7169 komt voort uit een incomplete oplossing
  voor CVE-2014-6271. De kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2014-6277 en
  CVE-2014-6278 komen voort uit een incomplete oplossing voor de
  kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2014-6271 en CVE-2014-7169.
  
  - CVE-2014-7186
  Er bevindt zich een stack overflow kwetsbaarheid in de Bash shell
  die kan leiden tot geheugen corruptie. Een kwaadwillende kan deze
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken of mogelijk willekeurige code
  uitvoeren.
  
  - CVE-2014-7187
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de manier waarop Bash flow
  control constructs afhandelt. Een kwaadwillende kan deze
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om op afstand een
  Denial-of-Service te veroorzaken of mogelijk willekeurige code
  uitvoeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Apple =-
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  Bash te verhelpen met CVE-ID CVE-2014-6271 en CVE-2014-7169. Zie
  ook:
  
  OS X Lion:
  http://support.apple.com/kb/DL1767
  
  OS X Mountain Lion:
  http://support.apple.com/kb/DL1768
  
  OS X Mavericks:
  http://support.apple.com/kb/DL1769
  
  -= Barracuda =-
  Diverse Barracuda-appliances bevatten deze kwetsbaarheden.
  Barracuda heeft "security definition" 2.1.14182 uitgebracht om deze
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie over de
  update en de getroffen systemen de advisory van Barracuda:
   
  https://www.barracuda.com/support/techalerts
  
  -= BlueCoat =-
  BlueCoat heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in verschillende producten. Zie de volgende pagina voor
  meer informatie:
  
  https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA82&actp=RSS
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om
  de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates installeren door
  gebruik te maken van up2date of yum. Voor meer informatie en een
  eventueel handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020591.html
  CentOS 6:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020593.html
  CentOS 7:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2014-September
   /020592.html
  
  -= Checkpoint =-
  Checkpoint heeft fixes voor Checkpoint GAiA OS uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter
   /portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk102673&
   src=securityAlerts
  
  -= Cisco =-
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpt. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  http://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bash
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Bash beschikbaar gesteld voor Debian 7.0
  (Wheezy) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  CVE-2014-6271:
  https://www.debian.org/security/2014/dsa-3032
  CVE-2014-7169:
  https://www.debian.org/security/2014/dsa-3035
  
  -= F-secure =-
  F-secure heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/fsc-2014-7
  
  -= f5 =-
  f5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  verschillende BIG-IP producten. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie: 
  
  http://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/15000/600
   /sol15629.html?ref=rss
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 19 en 20. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 19:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2014-September/138675.html
  
  Fedora 20:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2014-September/138583.html
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2014-6277, CVE-2014-6278 te verhelpen in Bash. U kunt
  deze updates installeren via pkg-add. Meer informatie over deze
  updates vindt u op:
  
  http://portaudit.freebsd.org
   /512d1301-49b9-11e4-ae2c-c80aa9043978.html
  
  -= HP =-
  HP heeft updates beschikbaar gesteld voor HP NonStop servers, HP
  NonStop CLIM en HP NonStop Virtual TapeServer die de kwetsbaarheden
  verhelpt. Meer informatie vindt u op de volgende paginas:
  
  https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/
  docDisplay?docId=emr_na-c04462737
  https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb
   /docDisplay?docId=emr_na-c04466552
  https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/
  docDisplay?docId=emr_na-c04466586
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  IBM Websphere MQ Hypervisor Edition voor Red Hat Enterprise Linux
  en IBM Websphere Message Broker. Zie de volgende pagina voor meer
  informatie:
  
  - IBM Websphere MQ voor Red Hat Enterprise Linux:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21685666
  
  - IBM Websphere Message Broker:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21685673
  
  -= Infoblox =-
  Infoblox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Infoblox NIOS. Klanten kunnen inloggen op de support
  website om updates te downloaden:
  
  https://support.infoblox.com
  
  -= Juniper =-
  Juniper heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden
  verhelpt. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
  
  http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10648
  
  -= OpenSUSE =-
  De makers van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 12. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09
   /msg00038.html
  http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09
   /msg00041.html
  http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09
   /msg00044.html
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor hun producten,
  waaronder Solaris 8, 9, 10 en 11. Meer informatie vindt u in het
  beveiligingsadvies van Oracle:
  
  http://www.oracle.com/technetwork/topics/security
   /bashcve-2014-7169-2317675.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 5, 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'up2date' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  CVE-2014-6271:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1293.html
  CVE-2014-7169, CVE-2014-7186, CVE-2014-7187:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1306.html
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1311.html
  
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2014-6271, CVE-2014-7169, CVE-2014-7186 en CVE-2014-7187
  te verhelpen in Red Hat Enterprise Virtualization 3.4. Meer
  informatie over deze updates vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1354.html
  
  -= Splunk=-
  Splunk heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  http://www.splunk.com/view/SP-CAAANJN
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server en SUSE Linux Enterprise
  Desktop 10, 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  - SUSE 10 en 11:
  http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09
   /msg00042.html
  
  - SUSE 12:
  http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-09
   /msg00048.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 10.04 LTS,
  12.04 LTS en 14.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  CVE-2014-6271:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2362-1/
  CVE-2014-6277, CVE-2014-6278:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2380-1/
  CVE-2014-7169:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2363-1/
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2363-2/
  CVE-2014-7186, CVE-2014-7187:
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2364-1/
  
  -= VMware =-
  VMware heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheden
  worden verholpen. Updates zijn nog niet voor alle versies en
  producten van VMware beschikbaar. Zie de advisory van VMware voor
  een actueel overzicht van kwetsbare versies en beschikbare patches:
  
  http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2014-0010.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 15495)
Charset: utf-8

wlcDBQFUNqKexQmb4H7upc0RCCRfAP9NU1sAsjy2/PmPheQ+z4JsmA9gG0K0cyir
Evo08+37DgD/Y8QpRGASen5YRqUGJZgYL/Z3OK8kQt7MLFP0Jxnwd2c=
=ZqXM
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig