Kwetsbaarheid in OpenVPN-NL verholpen

Er is een kwetsbaarheid gevonden in PolarSSL, een SSL library die gebruikt wordt in OpenVPN-NL. De ontwikkelaars van PolarSSL en OpenVPN-NL hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in OpenVPN-NL verholpen
Advisory ID   : NCSC-2015-0042
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20150119
Toepassing   : Fox-IT OpenVPN-NL
Versie(s)    : 
Platform(s)   : 

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in PolarSSL, een SSL library die
  gebruikt wordt in OpenVPN-NL. De ontwikkelaars van PolarSSL en
  OpenVPN-NL hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. 

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren.

Beschrijving
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de asn1_get_sequence_of
  routine die gebruikt wordt bij het parsen van ASN.1 sequenties van
  X.509 certificaten. Wanneer een speciaal geprepareerd X.509
  certificaat wordt geparst door de PolarSSL library, is een
  Remote-Code-Execution en/of een Denial-of-Service mogelijk. 
  
  Meer informatie over de kwetsbaarheid kunt u vinden op:
  https://www.certifiedsecure.com/polarssl-advisory
  https://polarssl.org/tech-updates/security-advisories
   /polarssl-security-advisory-2014-04

Mogelijke oplossingen
  Fox-IT heeft een update beschikbaar gesteld voor OpenVPN-NL. Meer
  informatie over deze update vindt u op:
  
  https://openvpn.fox-it.com/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 15495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBVL0s55sHXCBfNcE4AQhGaAwA4afDGEXJ+FoGBBxO9QH4y6rtvMUrgLxc
mlkMQcJuH1FtCeWp7Mo8/Js76V5L63eJMum2knapsaMhvbjMDMgBnM7vKd/694Eq
Dn0M2szSMteqT4SQShv45l1ZnUsJaTs4VLQKaS/B9rKuJlRQQeEqDXCjnpQnS9iH
66mIMRk6VFrslQCcaROr2SREgsyk+xKXKsNWSm7Txmzpkv+RtGVJ71/Bjo1Jeajq
a0gY4QQtYql88lopkxPdz9xh68QKJVRtuM2+Ht9mitFiEQPrY1zNkMPWc3pYF8ie
i4Qr/R+I42B67rgysICV0ZniRRdNgwXc0I+gR8Cj3DRG7WGahyVEWCZeY5ezZG36
JHlCl/+MymkH3Z53esLq/uxgSo60crgFIBgY8F7ysnQwXdestu6sBg/kDp/bs7kG
BpeP4WxJDv0dt2+mKec6Nvztm0QOfCmGLkV5VLDZWqT+QRZLwQa7mapxymRC3PlQ
b8I+risAoetvR4NThnE0LulvNNg90oNj
=Mtw8
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2017

Nederland digitaal veilig