Kwetsbaarheden verholpen in Xen

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Qemu en Xen virtualisatie-software.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2015-0463
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-3209, CVE-2015-4163, CVE-2015-4164
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20150629
Toepassing   : QEMU 
         Xen Hypervisor
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu 
         Debian 
         Fedora 
         SUSE 
         RedHat 
         CentOS

Update
  CentOS heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2015-3209 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Qemu en Xen
  virtualisatie-software.

Gevolgen
  Door de kwetsbaarheid te misbruiken kan een kwaadwillende met
  toegang tot een virtual machine een Denial-of-Service veroorzaken
  of verhoogde rechten verschaffen op het host-systeem.

Beschrijving
  - CVE-2015-3209
  Door een heap overflow in Qemu PCNET controller is het mogelijk
  voor het guest-systeem om zich verhoogde rechten te verschaffen op
  het host-systeem.
  
  - CVE-2015-4163, CVE-2015-4164
  Een kwaadwillende in het guest-systeem kan een Denial-of-Service
  veroorzaken op het host-systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5 en 6 om de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-3209 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2015-June
   /021224.html
  CentOS 6:
  http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2015-June
   /021168.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van qemu, qemu-kvm en Xen beschikbaar gesteld
  voor Debian 7.0 (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  qemu:
  https://www.debian.org/security/2015/dsa-3284
  
  qemu-kvm:
  https://www.debian.org/security/2015/dsa-3285
  
  Xen:
  https://www.debian.org/security/2015/dsa-3286
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 20, 21 en 22.
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 20:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2015-June/160685.html
  
  Fedora 21:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2015-June/160677.html
  
  Fedora 22:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2015-June/160669.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-3209 te verhelpen.
  U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1087.html
  
  Red Hat Enterprise Virtualization 3.5:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1088.html
  
  Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 5.0:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1089.html
  
  Red Hat Enterprise Linux 5:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1189.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt het package ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2015
   /suse-su-20151045-1.html
   
  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2015
   /suse-su-20151042-1.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 14.10, 15.04 om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2015-3209 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2630-1/
  
  -= Xen =-
  Gebruikers die Xen hebben geïnstalleerd vanaf de broncode kunnen
  een broncode patch gebruiken om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie vindt u in de Xen advisories:
  
  CVE-2015-3209: 
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-135.html
  
  CVE-2015-4163:
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-134.html
   
  CVE-2015-4164:
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-136.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 15495)
Charset: utf-8

wsDVAwUBVZEESZsHXCBfNcE4AQiCdQwAnzQZiJLz5w6Tcp4C0QsN8KrbouMnyq2o
DzklpyT+xlUdIhc84NxcR6ZEA06Xn4fC2fMvXzyHq5HGb7sHXT8OnMnCZ5fRi+1x
ocnwRZQeK7OJ2HmgRpSit7wP4rDsAp9LZwqi+wc7OZQccy2p6PXvVy++AkG/+pKB
xlr01yY5cE+T0hjk0MkIgI+wna4OjCEOYfrP4J+KHxBd+xfOAxuiIcd642wnZLr1
r1rqBXZicQJEqzOxv8+KdCjOwYywMaHE/fFW5AzJaLXMSglqIx2Bxu+geSlI3xFQ
nxfeO5r9mXRcRN142cD+5weQ9Q+8L/zP4XZFBERqNxLYsEjCQVxOdYw/3RUG3D5A
D0fYFCJmu85BXKPcdVahBakErjJ7LWwPyShulltwzpLP6jxZUxOev+NbaAguP1Oq
vMd+gjit6DNU9OGjWOtib2z+sIPPuG8cAUXYOUH1YCedlSF713UAHSA5BEx23KBp
KF4odu4VjPHG9bhPuPlgp71qdyV8j5rn
=APQE
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2019

Nederland digitaal veilig