Kwetsbaarheid verholpen in GTK

Er is een kwetsbaarheid gevonden in gtk. Er zijn beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in GTK
Advisory ID   : NCSC-2016-0162
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2013-7447
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : gtk+
Versie(s)    : 2.0
         3.0
Platform(s)   : Ubuntu
         OpenSUSE

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates voor OpenSUSE 13.2 en
  OpenSUSE Leap 42.1 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie
  voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in gtk. Er zijn beveiligingsupdates
  uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  de rechten van de ingelogde gebruiker.

Beschrijving
  - CVE-2013-7447
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in GTK+ bij het verwerken van
  grote afbeeldingen. Een kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van GTK+
  applicaties te veroorzaken, of om willekeurige code uit te voeren
  met de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en OpenSUSE Leap
  42.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  openSUSE Leap 42.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00089.html
  
  openSUSE 13.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-09/msg00081.html
  
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2898-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+l1dzeMwlgPRdL0AQhULQv/afsu0qkD9wsXE+CnGiOFsnMAm+IruVel
VaUvrVCEpqOzHeFVTm7gZ9wqdcnGJddZPNoUr4OXBxaCUDCHBgUqwsJZfAGcGRhW
Hn21GaoZhNvWjfs/jMfCRI2o9b8bl5uvvW6KhnraFEgNhD6DbBY1IMKRdAPNT1u/
AQoRf7o0SDeSq0NAITmu5ARkwXNjtci/GQHZoCn2lYyw5XPgEdyWRWURGtQgKTQe
zudsDTbY6PczwRkLIZvRYIf5OFXgIKozSJ+mvHYrgsGwKO09WPGb1yK+Dse2ugBr
ojDqUuYboDX/sxMFMaluFDgIzai90VDhlVKHFvqAvrgFg9YOeaq0Ks7NecFKd5bV
93tZ27TQivykulm9cOxSndR4nAihXXXpD0jqQf3DQlgroCarwy+YoXFVANhLGJFU
UI/Zl3a79nxX1FjntSND3jvQnzSumsYm+pskMEqUaUBdZOsURctyvuzbkNnMLChw
ap3nLcMMoEEEMVRr4z8E3Vd5RwzjJGXI
=4RM6
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig