Kwetsbaarheid verholpen in glibc

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in glibc. De makers van glibc hebben een update uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpt. Diverse distributies hebben ook updates beschikbaar gesteld.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in glibc
Advisory ID   : NCSC-2016-0167
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2015-7547
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Administrator/Root rechten)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160217
Toepassing   : GNU glibc
         eglibc
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         CentOS
         Debian
         F5 Networks
         Linux
         RedHat
         SUSE
         UNIX

Update
  - CentOS en Ubuntu hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.
  - F5 Networks heeft de kwetsbaarheid in onderzoek. Meer informatie
  volgt wanneer dit onderzoek is afgrond.

Samenvatting
  Er is een kwetsbaarheid ontdekt in glibc. De makers van glibc hebben
  een update uitgebracht die de kwetsbaarheid verhelpt. Diverse
  distributies hebben ook updates beschikbaar gesteld. 

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service van de applicatie te
  veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren.

Beschrijving
  - CVE 2015-7547
  Er is een "stack-based buffer overflow"-kwetsbaarheid gevonden in de
  manier waarop de libresolv-functie omgaat met dubbele A/AAAA DNS
  queries. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken
  door een gebruiker/applicatie een malafide DNS-response te sturen. 
  Hiervoor moet de kwaadwillende de gebruiker of applicatie wel
  verleiden tot het uitvoeren van een DNS-query. 
  
  De kwetsbare functie van glibc wordt onder andere gebruikt in
  OpenSSH, curl, wget en sudo. Voor de kwetsbaarheid is
  Proof-of-Concept code beschikbaar die een Denial-of-Service van de
  applicatie of service kan veroorzaken. Onderzoekers van Google
  hebben tevens werkende exploitcode maar gaan deze, naar eigen
  zeggen, niet publiceren. 
  
  Op basis van nieuwe informatie is het aannemelijk dat er ook
  willekeurige code uitgevoerd kan worden met applicatie- of
  root-rechten. Ook is het aannemelijk dat er een Denial-of-Service
  aanval uitgevoerd kan worden op servers, zoals mailservers.

Mogelijke oplossingen
  De makers van glibc hebben een update uitgebracht die de
  kwetsbaarheid verhelpt. Zie de onderstaande link voor meer
  informatie:
  
  https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=18665
  
  Op de onderstaande link staan ook een aantal mitigerende maatregelen
  omschreven:
  
  https://sourceware.org/ml/libc-alpha/2016-02/msg00416.html
  
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6:
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/9664
  
  CentOS 7:
  http://permalink.gmane.org/gmane.linux.centos.announce/9668
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van glibc beschikbaar gesteld voor Debian 7.0
  (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. In
  deze updates zijn ook de (mindere en verder niet beschreven)
  kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2014-8121, CVE-2015-1781,
  CVE-2015-7547, CVE-2015-8776, CVE-2015-8777, CVE-2015-8778 en
  CVE-2015-8779 verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-7547
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. In deze updates is ook de (mindere en verder niet
  beschreven) kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-5229 verholpen. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Red Hat 6:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0175.html
  
  Red Hat 7:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0176.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11 en 12. In deze updates zijn
  ook de (mindere en verder niet beschreven) kwetsbaarheden met CVE-ID
  CVE-2015-8777, CVE-2015-8776, CVE-2015-8778, CVE-2014-9761,
  CVE-2015-8779, CVE-2013-2207, CVE-2014-8121, CVE-2014-9761 en
  CVE-2015-1781 verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2016
   /suse-su-20160470-1.html
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2016
   /suse-su-20160472-1.html
  
  SUSE 12:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2016
   /suse-su-20160471-1.html
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-02
   /msg00039.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2900-1/

Hyperlinks
  https://googleonlinesecurity.blogspot.no/2016/02
   /cve-2015-7547-glibc-getaddrinfo-stack.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBVsRH1DeMwlgPRdL0AQgz+wv/ZCO8PrjBGKAJrEoLipTCsPLgr8qiKz1L
IO4KIn7IvsXGAhzKlexAl+Y0P2QVyB9zAJyrUkQl4t182ZR+LidwEae6bvJKZ/Xk
VUbtchzJ4uyrdAE1l97CFpjMNcBlKS4vtO8Si1IAP0Hva8B7qp/+e0pm/nFfdxXE
ssXBvOxWawfctLZyUZa+x0tFyDc8Xzn7vSw/vFsbOmro/1bkJjm7sBFkWLXJapA3
7/0QMfQxNCGpAfq0o1pw5FqpZ3ZR21NVCm9IjYbhWFZA3Z9lyh9cuSOAC2QyseHU
Gp9yg1FpAIvgaUESQ2m06BMtZuvy99kmQG3nBdaIlyiVcgCjDaHg8iTRC0jkCawY
szZI3QnSctMdDVXU0GCziwN20FEbh4lpqSbA/z6z4g2EX79lKrIRkeOqmeZspdtl
mgwFmwyZVT+EVLdu0QFC94YD4fU/01/UsclR3OfHFN2Wck2iqBVuvY/4vopTDrTB
YQ65RyymQCRQngJsBTrntIYrIHBmVWDp
=Gi6C
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig