Meerdere kwetsbaarheden verholpen in libssh

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in libssh. De ontwikkelaars van libssh hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in libssh
Advisory ID   : NCSC-2016-0185
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2014-8132, CVE-2015-3146, CVE-2016-0739
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160928
Toepassing   : libssh
         F5 BIG-IP (BigIP)
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         Fedora
         Red Hat

Update
  F5 heeft voor de kwetsbaarheid met CVE ID: CVE-2016-0739 updates
  beschikbaar gesteld voor BIG-IP AFM (Advanced Firewall Manager). Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in libssh. De ontwikkelaars
  van libssh hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-0739
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in libssh waardoor er geheime
  sleutels met een lengte van 128 bits gebruikt worden, in plaats van
  de aangeraden lengte van 1028 of 2048 bits, bij het gebruik van de
  diffie-hellman-group1- en de diffie-hellman-group14-functies.
  Middels een Man-in-the-Middle aanval kan een kwaadwillende de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om gevoelige informatie te
  verkrijgen.
  
  - CVE-2015-3146, CVE-2014-8132
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in libssh in de verwerking van
  specifieke packets. Een kwaadwillende op afstand kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service uit te
  voeren op de applicatie.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libssh beschikbaar gesteld voor Debian 7.0
  (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3488
  
  -= F5 =-
  F5 heeft updates uitgebracht voor BIG-IP Advanced Firewall Manager,
  versie 12.1.0 - 12.1.1, om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-0739
  te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
   
  CVE-2016-0739:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/57
   /sol57255643.html?ref=rss
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 22 en 23 om de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-0739 te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 22:
  http://permalink.gmane.org
   /gmane.linux.redhat.fedora.package.announce/178482
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce
   /2016-February/178058.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-0739 te verhelpen. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0566.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-3146 en
  CVE-2016-0739 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2912-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+vcqjeMwlgPRdL0AQjAOgv/V37zJcG20QGApSAFlFKN4ERgahVDRdmp
MnaPXrC46IxYEQIKphWpxUv7B9XqiI1dgyBJGFNmNeVlQztSHhI4rOTwztU4GlDt
It+cmootfDn23hZL+L7DRi8E1hj51cfz7+k21/ef9bgrar4yxetAFDp0LIru+FgF
oeURrNDnOKSuR+wiUGnEsI2yzdLqX+cqdUwihw9yLvwtFZHm+TlMoZqTWU+J0C/m
JV1yXuRPzOfrwFbec41tEHanqYRv+6A3SanP7RBIlkE8y6QIM4PXHGv12KIEd09r
mQ6sH+VvDSZRSUKF9OZtUI/NFe7eIe0UnaADD2OpKjErbgd6q7XNVmNNQbxfxzjw
Ynbmx9iBN/Ijp8LGZu8zgyOczpWqRGPEAw9C4l3+PIi3g0E+eyazqb6xFjKt8ov8
4gb7eOi+xRurLiMW+mBlJGED/JheH4e7QNWoc35s1rkZxfCnhogw2AIvA8zBopqw
YdUXmBVrmGIb7Y7BWgU0MT/PFUHMY7QU
=U5i5
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig