Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2016-0406
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-0799, CVE-2016-2105, CVE-2016-2106,
         CVE-2016-2107, CVE-2016-2108, CVE-2016-2109,
         CVE-2016-2842
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160923
Toepassing   : OpenSSL
         F5 BIG-IP
         IBM Security Access Manager
Versie(s)    : 
Platform(s)   : CentOS
         Fedora
         OpenSUSE
         Red Hat
         SUSE
         AIX
         OpenBSD

Update
  F5 heeft voor een aantal van de kwetsbaarheden updates of
  mitigerende maatregelen beschikbaar gemaakt. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.
  
  IBM en OpenBSD heeft updates beschikbaar gemaakt om de
  kwetsbaarheden in AIX en OpenBSD te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL. Er zijn updates
  beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het
  uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval, het ontsleutelen van
  gevoelige gegevens of het uitvoeren van willekeurige code met de
  rechten van de gebruiker. 

Beschrijving
  - CVE-2016-0799
  Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL stellen een kwaadwillende
  mogelijk in staat om willekeurige geheugenadressen te lezen of
  schrijven.
  
  - CVE-2016-2105
  OpenSSL is kwetsbaar voor een overflow in de
  EVP_EncodeUpdate-functie. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service
  of het uitvoeren van willekeurige code. 
   
  - CVE-2016-2106
  OpenSSL is kwetsbaar voor een overflow in de
  EVP_EncryptUpdate-functie. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service
  of het uitvoeren van willekeurige code. 
   
  - CVE-2016-2107
  OpenSSL is kwetsbaar voor een man-in-the-middle-aanval indien de
  verbinding gebruikmaakt van een AES-CBC cipher en de server AES-NI
  ondersteunt. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken om
  netwerkverkeer te ontsleutelen en zo toegang te verkrijgen tot
  gevoelige gegevens.
   
  - CVE-2016-2108
  Er bevindt zich een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in de
  ASN.1-parser. Bij het parseren van een ANY-structure kan de
  ASN.1-parser een universal tag incorrect interpreteren als een
  negative-zero-waarde. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid
  misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service of het
  uitvoeren van willekeurige code.
  
  - CVE-2016-2109
  Door de manier waarop de ASN.1-parser data inleest, kan er in
  sommige gevallen een bovenmatige hoeveelheid geheugen door het
  systeem worden gealloceerd. Dit heeft negatieve impact op de
  prestaties van het systeem. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2016-2842
  Er bevindt zich een out-of-bounds-write-kwetsbaarheid in OpenSSL.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service aanval uit te voeren middels een
  malafide string-waarde.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5
  (CVE-2016-2108) en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer
  informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 5:
  https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1137.html
  
  CentOS 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0722.html
  
  -= F5 =-
  F5 heeft updates uitgebracht voor BIG-IP om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2107, CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109
  te verhelpen. Tevens heeft F5 bekend gemaakt dat BIG-IP kwetsbaar is
  voor de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-2106. F5 heeft nog geen
  updates beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Voor meer
  informatie, zie:
  
  CVE-2016-2105:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/51
   /sol51920288.html?ref=rss
  
  CVE-2016-2106:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/36
   /sol36488941.html?ref=rss
  
  CVE-2016-2107:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/93
   /sol93600123.html?ref=rss
  
  CVE-2016-2108:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/75
   /sol75152412.html?ref=rss
  
  CVE-2016-2109:
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/23
   /sol23230229.html
  
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 22 en 23 om de
  kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106,
  CVE-2016-2107 en CVE-2016-2108 te verhelpen. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:
  
  Fedora 22:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-May
   /184605.html
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-May
   /183457.html
  
  -= OpenBSD =-
  OpenBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in openSSL. Meer informatie over deze updates vindt u op:
  
  http://www.openbsd.org/errata58.html
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates voor Security Access Manager en AIX beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  Security Access Manager:
  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21987903
  
  AIX:
  http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security
   /openssl_advisory20.asc
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106,
  CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109 te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05
   /msg00030.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op
  de volgende webpagina's.
  
  Red Hat Enterprise Linux 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2016:0996
  
  Red Hat Enterprise Linux 7:
  http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0722.html
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-2105, CVE-2016-2106, CVE-2016-2108 en CVE-2016-2109
  te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE 10:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05
   /msg00055.html
  
  SUSE 11:
  https://www.suse.com/support/update/announcement/2016
   /suse-su-20161290-1.html
  
  SUSE 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-05
   /msg00029.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+UfPTeMwlgPRdL0AQhk8wv/Z4xjFOBRSqQYbnee91PqahSmo0UpCqgz
TxnjdVj+ccRqS1Aff3NFr9zmC0d6YqtUj82rmkgM0xAHse2wFflQRAUOpge1M5kY
4rFQgGpZvUdQWwFHJU7FxUMZyu9IEyjW2KVWDmtxKhB7yHDdacNyc+oJkYZaNeKn
3Um9/yMiCtWhj1ccywMS5VLixRhaD41qSmA5CsTTlynE2K9iyd6iXENPXTEJz3JY
iRjM4wj3nplh5tHBtm4bQ7cINC9mLnJMBg1XlWk1cVQUk0g/+PEdIhpkLxj6Vc3V
DEu9gGmlRchxtPxnDvXtIE2P1h+8tby0Ql7Rx0toUQLJ7VQZiGwOaNMjuKRXd2kz
jE0H7Rk1o5tpNj7K7fPpFn9IkAhKixt+ZPOkdTjR9lKTIxmKigDOVCFepC5UovHA
Yn787tXHVlPjsNimIyONeq4TMHDhb/r88vnH3drs9nDmnta7/T9FIYtAkJbQzejt
wybR7UVk+DTxcI9K3xdhTnCnkPweTsdt
=7ldT
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig