Kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft Windows

Onderzoekers hebben ontdekt dat de Page-Combining functionaliteit in Windows 8.1 en hoger, in combinatie met de RowHammer aanval, misbruikt kan worden voor het verkrijgen van gevoelige gegevens of het uitvoeren van willekeurige code op afstand.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid ontdekt in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2016-0471
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : 
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160526
Toepassing   : 
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Microsoft Windows 8.1
         Microsoft Windows 10

Samenvatting
  Onderzoekers hebben ontdekt dat de Page-Combining functionaliteit in
  Windows 8.1 en hoger, in combinatie met de RowHammer aanval,
  misbruikt kan worden voor het verkrijgen van gevoelige gegevens of
  het uitvoeren van willekeurige code op afstand.

Gevolgen
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk
  misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code op afstand, of
  om toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens.

Beschrijving
  Onderzoekers hebben bekend gemaakt dat de Page-Combining
  functionaliteit in Windows in combinatie met een RowHammer aanval
  kan leiden tot geheugen corruptie. Page-Combining is een techniek
  waarin twee of meer geheugenblokken (pages) met dezelfde inhoud
  worden gededupliceerd tot een geheugenblok.
  
  Doormiddel van de RowHammer techniek kan een aanvaller bits in het
  geheugen manipuleren die niet onder zijn controle staan. Dit is al
  eerder beschreven in NCSC-2015-0175.
  
  De onderzoekers hebben aangetoond dat het uitvoeren van de aanval
  mogelijk is vanuit JavaScript in de Edge browser met het uitvoeren
  van willekeurige code op afstand als gevolg. Hiervoor moet een
  gebruiker wel verleid worden tot het bezoeken van een malafide
  website.
  
  De Page-Combining functionaliteit bevindt zich alleen in Windows 8.1
  en hoger. In Windows Server 2012 R2 is de functionaliteit aanwezig
  maar staat het niet standaard aan.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft nog geen oplossing beschikbaar gesteld.
  
  Het is mogelijk Page-Combining uit te zetten via het volgende
  PowerShell commando:
  
  Disable-MMAgent -PageCombining
  
  Welke gevolgen het uitzetten van Page-Combining heeft voor de
  performance en stabiliteit van het systeem is op dit moment niet
  duidelijk. Dit kan mogelijk per systeem verschillen, het grondig
  testen van deze wijziging is noodzakelijk.

Hyperlinks
  http://www.cs.vu.nl/~kaveh/pubs/pdf/dedup-sp16.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV0Y2MzeMwlgPRdL0AQhPmQv/VaGrHwQ7tUzdlHA03LkrpBTkSpzbwmLI
zTyF+yQcHzDdEcWHsAtDT1oCTYhQUS0lfGaaZ3ldkmcwtaZvZ7H7oxz6XEM3GiD4
eCokrGa1+nJUUOnpiSHczX2+zz0NQpFXsaNn3OiHycWrEUhbFteUk6l+ws34uLvV
UVORX1GktBKgWI/GGjNZzxOR8G8U/gIY9ADbNpP0rCNBhL9mbZaEDj3MLhcpZU+S
j2jcGKUvFRayg/sHBwrI80f1HYs8MngibRnMyyZ88lBy73fddcH03S3WKJ4Rp6In
dJzY6treO1SR/PsqMOoqDomjj/hf9+wCfRx22hjf2bq5iGbpsjzOVlYdLmppiHHC
yBbMcvKRGKUOm80mnnEavm/3qFznvNVkqT2wnF74bcg+QXUOTKm6j+9SF4F51L75
+IoVXLHhwaDPoQM5EyqeN/LfbNgrV+ckmuiRTzS3avokQJxmFAje8WYc6ESnSVKu
T95Zd1yaQmZeFAHdhyF3Vr2wf2kyhJVy
=KDOG
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig