Meerdere kwetsbaarheden verholpen in GDK-pixbuf

Er zijn beveiligingsupdates uitgebracht om kwetsbaarheden in gdk-pixbuf te verhelpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in GDK-pixbuf
Advisory ID   : NCSC-2016-0482
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-7552, CVE-2015-8875, CVE-2016-6352
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20160922
Toepassing   : gdk-pixbuf
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Update
  Dit beveiligingsadvies is uitgebreid met de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2016-6352.
  
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  Er zijn beveiligingsupdates uitgebracht om kwetsbaarheden in
  gdk-pixbuf te verhelpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige
  code uitvoeren met de rechten van de kwetsbare applicatie.

Beschrijving
  - CVE-2015-7552, CVE-2015-8875
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in gdk-pixbuf. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om een Denial-of-Service aanval uit te voeren of om willekeurige
  code uit te voeren onder de rechten van de kwetsbare applicatie die
  gebruik maakt van GDK-pixbuf. Om de kwetsbaarheden te misbruiken
  moet de kwaadwillende een gebruiker overhalen om een malafide
  afbeelding te openen met een kwetsbare applicatie.
  
  - CVE-2016-6352
  Er bevindt zich een out-of-bounds-read-kwetsbaarheid in de
  GDK-pixbuf functiebibliotheek. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service-aanval
  uit te voeren middels een malafide .ico-bestand.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van gdk-pixbuf beschikbaar gesteld voor Debian
  8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-7552 en
  CVE-2015-8875 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2016/msg00166.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3085-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+PCCTeMwlgPRdL0AQj/+wv/UPrwHrVOXu9AUsrzTvqoE462cAsKrK3Y
V+iEYtFXWBdFIalOQEREFMOZaptZ8KMBps+8ieod1b+DTMbRZtIRIzxNfjzN9+f4
6KWCAC6J9NkjpNKaxtZo9NKwtPyqotMrDAZXsM4fAVmaSY0g9SbocidmV1dkPPnX
hZPMUCRPbo4GTZztukVjRa/99vh3II7L2a6pPpVbx6/bwDydeHiUv8KEcNJ/+yvQ
8BP5xKrda7C1l3Vzo7IhTl6WZMm+7z7XriYuF9IFdSznPQ9C4Kn9gbagszlA67Aa
yKMY5gS4QDg76TEFJOzoZSbt+xdzqf/jTXB1NkwiMMcM78qS0qaZCkLL2l3EIN68
FoWuB/XUnqCVN7VfAaqcEzHQt6lkBdvuFlPwJQNhW+Hiqy+taGJCEE9UCJqhsz99
uGgUfcQjZKirXSmhAZQEYTPJLPXFH1j+Gw/dv8JlyeUIb53n3AO8AUVMD0k99TsZ
Kiv3jiaKsl+9ffY72KgUBWoIbvaxXf0/
=FFhk
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig