Kwetsbaarheden in libxml2 verholpen

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in libxml2.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.09 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in libxml2 verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0494
Versie     : 1.09
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2015-8806, CVE-2016-1762, CVE-2016-1833,
         CVE-2016-1834, CVE-2016-1835, CVE-2016-1836,
         CVE-2016-1837, CVE-2016-1838, CVE-2016-1839,
         CVE-2016-1840, CVE-2016-2073, CVE-2016-3627,
         CVE-2016-3705, CVE-2016-4447, CVE-2016-4448,
         CVE-2016-4449, CVE-2016-4483
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160927
Toepassing   : F5 BIG-IP (BigIP)
         GNU libxml
         IBM Security Access Manager (Tivoli)
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Canonical Ubuntu Linux
         CentOS CentOS
         Debian Linux
         FreeBSD FreeBSD
         OpenSUSE OpenSUSE
         RedHat Red Hat Desktop
         RedHat Red Hat Enterprise Linux
         RedHat Red Hat Linux
         SuSE Linux Enterprise Desktop

Update
  IBM heeft updates van IBM Security Access Manager for Web
  beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3705,
  CVE-2016-3627, CVE-2016-4447, CVE-2016-4448 en CVE-2016-4449 te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. 

Samenvatting
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in libxml2.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het
  verkrijgen van gevoelige informatie, om een Denial-of-Service te
  veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren met de rechten van
  de applicatie waarin de libxml2-library wordt gebruikt.

Beschrijving
  - CVE-2015-8806
  Een out-of-bounds-read-kwetsbaarheid in de
  htmlParseNameComplex-functie van libxml2 kan leiden tot een
  Denial-of-Service van de applicatie waarin de libxml2-library wordt
  gebruikt.
  
  - CVE-2016-1762, CVE-2016-1833, CVE-2016-1834, CVE-2016-1835,
  CVE-2016-1836, CVE-2016-1837, CVE-2016-1838, CVE-2016-1839,
  CVE-2016-1840
  Een memory-corruption-kwetsbaarheid in libxml2 kan leiden tot het
  uitvoeren van willekeurige code onder de rechten van de applicatie
  waarin de libxml2-library wordt gebruikt.
  
  - CVE-2016-2073
  Een out-of-bounds-read-kwetsbaarheid in de xmlDictLookup-functie van
  libxml2 kan leiden tot een Denial-of-Service van de applicatie
  waarin de libxml2-library wordt gebruikt.
  
  - CVE-2016-3627
  Een kwetsbaarheid in de xmlStringGetNodeList-functie van libxml2
  maakt het mogelijk om een Denial-of-Service te veroorzaken van de
  applicatie waarin de libxml2-library wordt gebruikt.
  
  - CVE-2016-3705
  Een kwetsbaarheid in de xmlParserEntityCheck-functie en
  xmlParseAttValueComplex-functie van libxml2 maakt het mogelijk om
  een Denial-of-Service te veroorzaken van de applicatie waarin de
  libxml2-library wordt gebruikt.
  
  - CVE-2016-4447
  Een heap-buffer-overflow-kwetsbaarheid in de xmlParseName-functie
  van libxml2 kan gebruikt worden om een Denial-of-Service te
  veroorzaken van de applicatie waarin de libxml2-library wordt
  gebruikt.
  
  - CVE-2016-4448
  Een Format-string-kwetsbaarheid kan gebruikt worden om een
  Denial-of-Service te veroorzaken van de applicatie waarin de
  libxml2-library wordt gebruikt.
  
  - CVE-2016-4449
  Een kwetsbaarheid in de wijze waarop libxml2 XML-documenten verwerkt
  kan mogelijk gebruikt worden voor het verkrijgen van gevoelige
  informatie.
  
  - CVE-2016-4483
  Een out-of-bounds-read-kwetsbaarheid in de
  xmlBufAttrSerializeTxtContent-functie van libxml2 kan gebruikt
  worden om een Denial-of-Service te veroorzaken van de applicatie
  waarin de libxml2-library wordt gebruikt.

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:
  
  CentOS 6:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-June
   /021917.html
  
  CentOS 7:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-June
   /021929.html
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libxml2 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3593
  
  -= IBM =-
  IBM heeft updates van libxml2 beschikbaar gesteld voor 
  IBM Security Access Manager for Web om de kwetsbaarheden met de
  kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-3705
  , CVE-2016-3627, CVE-2016-4447, CVE-2016-4448 en CVE-2016-4449 te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21990838
  
  -= F5 =-
  F5 heeft bekend gemaakt dat BIG-IP kwetsbaar is voor de
  kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3627 en CVE-2016-3705. Op dit
  moment zijn er geen updates beschikbaar die de kwetsbaarheden
  verhelpen. Zie voor meer informatie:
  
  https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/54
   /sol54225343.html
  
  -= FreeBSD =-
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in libxml2, met uitzondering van de kwetsbaarheden met
  CVE-ID CVE-2016-2073 en CVE-2016-4447. U kunt deze updates
  installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates
  vindt u op:
  
  http://www.vuxml.org/freebsd
   /e195679d-045b-4953-bb33-be0073ba2ac6.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  OpenSUSE 13.2:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-06
   /msg00025.html
  
  OpenSUSE LEAP 42.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-06
   /msg00026.html
  
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:
  
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2016:1292
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook
  handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor
  meer informatie, zie:
  
  SUSE 11:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-06
   /msg00029.html
  
  SUSE 12:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-06
   /msg00012.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS, 15.10 en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U
  kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-2994-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+pnyjeMwlgPRdL0AQiv0wwAvBBaaimXG8q1DfrwWISmT/+QOFg89sSU
8jSWAxqbp63tYa43nmAGFBqsylICn/KJ4et0DNxJN5guQVs9QmxDEODxKNLwwaG7
grE6I25B3wB4ccjOPZnVnUoXqUgyn6v+Al+K/dr+1+ChOmkWrNJJI0AYpSQeCznK
Tv4Tdz8305yJZ8i4g5AAVyPtHMV14Og/LLEnibmF74zWmGsJOv6IS2OJ1Xcm0fE8
+Z0bVMssGL+7ZqHs4d9415S/O7+BxhoADgkycCBbjLJ15pnYxFzCyfkqM0CNKWfw
hDQLAHwEamV3eZ7PRQOu3Lj0il7w7odX1yreO1efB7hVowTnKVYx+5jmigbNyLX5
iH13ygLH7xa3FY/50QTtuqSCBazpWhkwyOE8lqv5lhjlYYAshLZMzrIUZGQF00S5
gUvHQHig41hdgxJ736NxFekMsDLlod0C74IEcsmb+vNZXQQIhLtOzRjiv59McfDI
8to1XYAoFoLplUGbBe2fOMVe5MtsdUUD
=Labs
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig