Kwetsbaarheden in ClamAV verholpen

De makers van ClamAV Anti-Virus hebben release 0.99.2 uitgebracht waarin meerdere kwetsbaarheden worden verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden in ClamAV verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0550
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-1371, CVE-2016-1372
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20160929
Toepassing   : ClamAV
         ClamAV Anti-Virus
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Linux

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Samenvatting
  De makers van ClamAV Anti-Virus hebben release 0.99.2 uitgebracht
  waarin meerdere kwetsbaarheden worden verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving
  - CVE-2016-1371 
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de software die kan worden
  misbruikt door het verwerken van speciaal geprepareerde "mew packer
  executables". Er is geen aanvullende informatie over deze
  kwetsbaarheid bekend.
  
  - CVE-2016-1372
  Bij het verwerken van speciaal geprepareerde 7z-bestanden kan er een
  Denial-of-Service situatie optreden op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= ClamAV =-
  De makers van ClamAV Anti-Virus hebben release 0.99.2 uitgebracht
  om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
   
  http://blog.clamav.net/2016/05/clamav-0992-has-been-released.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. Tevens
  meldt Ubuntu de niet nader beschreven kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2016-1405 te hebben verholpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3093-1/

Hyperlinks
  https://foxglovesecurity.com/2016/06/13
   /finding-pearls-fuzzing-clamav/
  http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016
   /CVE-2016-1405.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+zU9TeMwlgPRdL0AQhbzQwAhmVCTKdMMF1N6DCYUZ6tOixM7JzpOJMJ
SPGRCgZGCRshlzLkJtXl+Ac9HMoz1ieZXQB3/KZxPSziM9m9u3flwcuGObCd+eNJ
6df0VBVXlDvjcuds1WbR/6n12+urUCIR3aIbGEMt2U9cwodVYUCh+RzG06oha0XZ
Jc0WS8Jv5WNqxhp+4mnJjya8ZL8QanS1rymwe96qI9Zj6UGem8aDlh7qWHXKUmVz
WvY0TSB1DgyQy0zmFqADXJn5/Ex6JQn8IOAUs8ag89HTyGHC0PUF8WV2lo0uHehB
ug0X2QCS1fYkaPs0/ajPGJcTNeOb3G9aUYHkkPtvKs7pHa2msk/XLyd7kss5LxWR
cXGkAS7XNvvSE+lJYfG7BdNB6y0ZxZBBcrUOS7D5u4bT+p5TOAz3Iml4B3IUHoL2
/DBAAZOkzzp4slzpBXm7gcOAhllKGQsD/XUpqLlRyTdBz0vH0rWyEtL1u8sOaJDt
1sUaXMreXNy08N/iazdRmKEBrRHaht4A
=VocS
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig