Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Pidgin

Pidgin heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Pidgin IM.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Pidgin
Advisory ID   : NCSC-2016-0566
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2016-2365, CVE-2016-2366, CVE-2016-2367,
         CVE-2016-2368, CVE-2016-2369, CVE-2016-2370,
         CVE-2016-2371, CVE-2016-2372, CVE-2016-2373,
         CVE-2016-2374, CVE-2016-2375, CVE-2016-2376,
         CVE-2016-2377, CVE-2016-2378, CVE-2016-2379,
         CVE-2016-2380, CVE-2016-4323
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Remote code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20160930
Toepassing   : Pidgin Pidgin
Versie(s)    : 
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Linux
         Microsoft Windows

Update
  De ontwikkelaars van SUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Samenvatting
  Pidgin heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Pidgin IM.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, willekeurige code uitvoeren met de
  rechten van de ingelogde gebruiker of voor het verkrijgen van
  gevoelige informatie.

Beschrijving
  - CVE-2016-2376, CVE-2016-2371, CVE-2016-2374:
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in de implementatie van het
  MXIT-protocol. Als een kwetsbare client verbinding maakte met een
  malafide server of wanneer een kwaadwillende een
  man-in-the-middle-aanval weet te doen dan kan de kwetsbaarheid
  worden misbruikt om een een Denial-of-Service te veroorzaken, of
  mogelijk om willekeurige code uitvoeren.
  
  - CVE-2016-2377, CVE-2016-2378, CVE-2016-2365, CVE-2016-2366,
  CVE-2016-2369, CVE-2016-2370, CVE-2016-2373:
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in de implementatie van het
  MXIT-protocol. Als een kwetsbare client verbinding maakte met een
  malafide server of wanneer een kwaadwillende een
  man-in-the-middle-aanval weet te doen dan kan de kwetsbaarheid
  worden misbruikt om een een Denial-of-Service te veroorzaken.
  
  - CVE-2016-2380:
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de implementatie van het
  MXIT-protocol. Een bericht dat specifiek geconstrueerd is (door de
  gebruiker of een plugin) kan ertoe leiden dat 7 bytes aan informatie
  lekken naar de server.
  
  - CVE-2016-4323:
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de implementatie van het
  MXIT-protocol in libpurple. Als een kwetsbare client verbinding
  maakte met een malafide server of wanneer een kwaadwillende een
  man-in-the-middle-aanval weet te doen dan kan de kwetsbaarheid
  worden misbruikt om een lokaal bestand te overschrijven. De
  kwaadwillende heeft daarbij controle over de bestandsnaam en over de
  gegevens die in het bestand worden geschreven.
  
  - CVE-2016-2367, CVE-2016-2372:
  Er bevinden zich kwetsbaarheden in de implementatie van het
  MXIT-protocol. Als een kwetsbare client verbinding maakte met een
  malafide server of wanneer een kwaadwillende een
  man-in-the-middle-aanval weet te doen dan kan de kwetsbaarheid
  worden misbruikt om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om
  gegevens uit het geheugen naar een bestand te schrijven.
  
  - CVE-2016-2368:
  Er bevindt zich een buffer-overflow-kwetsbaarheid in de
  implementatie van het MXIT-protocol. De mogelijke gevolgen van
  misbruik van de kwetsbaarheid zijn niet beschreven.
  
  - CVE-2016-2375:
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de implementatie van het
  MXIT-protocol. Als een kwetsbare client verbinding maakte met een
  malafide server of wanneer een kwaadwillende een
  man-in-the-middle-aanval weet te doen dan kan de kwetsbaarheid
  worden misbruikt om een een Denial-of-Service te veroorzaken, of om
  gegevens uit het geheugen te lezen.

Mogelijke oplossingen
  Pidgin heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:
  
  https://pidgin.im/news/security/
  
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van pidgin beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:
  
  https://www.debian.org/security/2016/dsa-3620
  
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09
   /msg00035.html
  
  -= Ubuntu =-
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS,
  14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:
  
  http://www.ubuntu.com/usn/usn-3031-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+5apzeMwlgPRdL0AQi29gv/egHmr7n1OhwblMURmTQ1hp7/K8NUOcxr
eYVMuSRVjTzbnoZ28PYvOkXFFIvahmkm3FdoRSPMVUPINLZtmaD+IQy9kzQL0Mzc
MXc8ycFsHpT5JIEFEJVVc6GgBcijHQlgft6FVrzXKZpFmk4H8S5eEbFDj4xhFwMK
kk76lfYZOynbkW72RIm39dXN6Xf9SyO7yqNouTTrNC3cSQZCB88r7us+CeSjG8jo
HexpDVgioJ2dTMWu9W5TWL9Dz2o2fg/rr6ffAeIgXgCiRXV1EqTwrinNNN8EXJYR
vrtWecP0rnCSR9mxMPaelcShagCOQy+M2KQv7+4ApAYXCBBB82M6wdoiWLvGHevv
nEKM8L7BlEyd5CZrFLZRbBoSXvNE//ne7GGYeW1benFXrEuoB6KBsA9snM6VpoM6
XPgQ3rAvABe4EF+sr5f9HOpie3LKRngovmAsW8khrreiV7s13NYzXSjJzo+v9LG8
ymECep4+wT2vR5hJQfYaJhyazeyAE1Rm
=ho+x
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig