Meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel verholpen

Er zijn een aantal kwetsbaarheden in de Linux kernel verholpen.

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden in de Linux kernel verholpen
Advisory ID   : NCSC-2016-0596
Versie     : 1.03
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2016-1237, CVE-2016-1583, CVE-2016-4470,
         CVE-2016-4997, CVE-2016-4998, CVE-2016-5728,
         CVE-2016-5829
         (http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20160926
Toepassing   : Oracle Enterprise Linux
Versie(s)    : 5, 6, 7
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  Oracle heeft patches uitgebracht om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2015-8374 te verhelpen in Oracle Linux 5, 6 en 7.

Samenvatting
  Er zijn een aantal kwetsbaarheden in de Linux kernel verholpen.

Gevolgen
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken, verhoogde rechten te verkrijgen of
  informatie uit het kernelgeheugen te verkrijgen.

Beschrijving
  - CVE-2016-1237
  Door een kwetsbaarheid in NFSD kan een geauthenticeerde
  kwaadwillende bestandspermissies omzeilen. 
  
  - CVE-2016-4470
  Er bevind zich een kwetsbaarheid in de key_reject_and_link function.
  Een geauthenticeerde waadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om
  een Denial-of-Service veroorzaken.
  
  - CVE-2016-1583
  Er bevindt zich een kwetsbaarheid in eCryptfs waarbij er onjuist
  gebruik gemaakt wordt van de mmap-functie. Hierdoor ontstaat er een
  recursieve page-fault. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service aanval uit te voeren,
  of om willekeurige code uit te voeren met beheerdersrechten.
   
  - CVE-2016-4997, CVE-2016-4998
  Door kwetsbaarheden in de Linux Netfilter implementatie kan een
  kwaadwillende een DoS veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  root rechten. De kwetsbaarheden bevindt zich in de validatie van
  IPT_SO_SET_REPLACE events.
  
  - CVE-2016-5728
  Er bevind zich een race-condition kwetsbaarheid in de vop_ioctl
  functie. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om informatie uit kernel te lezen of een
  Denial-of-Service veroorzaken. 
  
  - CVE-2016-5829
  Er bevind zich een heap-overflow kwetsbaarheid in de 
  hiddev_ioctl_usage function. Een geauthenticeerde waadwillende kan
  de kwetsbaarheid misbruiken om een Denial-of-Service veroorzaken. 

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 22, 23 en 24. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:
  
  Fedora 22:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /57USMCT2MVQZR6AHRMSAA74YEHCO2OKA/
  
  Fedora 23:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /FVENSYS4VXRLKHNVGHP4I4USAPYJ2RFT/
  
  Fedora 24:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6AP44WYNH7WHAMP5WVQMJC3Z55GPMFJJ/
  
  -= Oracle =-
  Oracle heeft patches uitgebracht om de kwetsbaarheid met CVE-ID
  CVE-2015-8374 te verhelpen in Oracle Linux 5, 6 en 7. Meer
  informatie vindt u in de beveiligingsadviezen van Oracle:
   
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-3617.html
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-3618.html
  
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
  
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-07/msg00048.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit 
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de 
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.3.2 (Build 16620)
Charset: utf-8

wsDVAwUBV+j/nzeMwlgPRdL0AQje4gv/fiSkNpZGnH7tlE917Nt/0UFnhfeJ4EuG
FsWeHpI+BuoFZyNk1aomLr9Yad7MM3QiXmUWGxy+pC+XnyqBTSFcHvoF3GBiRsRI
ibVuaMj8zHS6N6McQ6Sz9YTyx0I9RLRspHCYUIDgrnAiLheiGD0UgQlzZ+GbJbrl
O8RUjBXCMCg/7ctAM7Wav1Q1FGqp4yu+6nyLAyfvgJuCw7lTxznAYdH21ZiCwe7H
9cfTcAgW3wujy+AqUasJci76R6US2emCHV7hnNLQiPCE9ez487FDPfQkxmMe+s5c
6LOWtcZim6GlcPxyaA5TOWJI3EFmcifoaw9deO0LiyK7oUs8KP1C4bRE3cayLKR6
qEV/R8pIZFUKNoFVZ3JVg8OdhchDQuAH5+JyDlMd0NzKmC8m8RzkPPBBxD0FzqKv
yaYEyPIn2xT5OfRPSYkyMSs0uwDuXilGvsQLzHxNEbfMj5P6VOyCR2mcvhXG2qGN
LdM8159OhDHlSVu87CLvJm9JkaNa0oUE
=2Y8s
-----END PGP SIGNATURE-----

Wat is het NCSC?

CSBN 2018

Nederland digitaal veilig